• FITXA DE L’ESTUDI

 • Titulació
  Formació continuada*
 • Inici
  Setembre
 • Durada
  1 curs (100 hores)
 • Horari
  Per concretar
 • Preu
  A determinar*
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Cas
Presentació de l'estudi

PRESENTACIÓ

Aquest curs ha estat dissenyat per un equip de professionals del sector bioinformàtic, que han treballat sota la coordinació i supervisió del BIB (Bionformatics Barcelona)

OBJECTIUS

En finalitzar el curs, els participants coneixeran i sabran treballar amb les eines computacionals que s’utilitzen en el disseny de nous fàrmacs. En concret:

 • Reconeixerà les diverses formes d’obtenció de nous fàrmacs i la utilització de les eines quimioinformàtiques en aquesta recerca
 • Reconeixerà els models 3D moleculars en la cerca de nous fàrmacs, i les diferents tècniques de simulació per ordinador en l’àmbit de la modelització molecular
 • Sabran consultar, modificar i gestionar la informació emmagatzemada en bases de dades d’estructures químiques i les dades utilitzades per realitzar modelitzacions moleculars, emprant els procediments, funcions i guions incorporats en el llenguatge de manipulació de dades
 • Sabran treballar adequadament amb les eines i aplicacions d’ús habitual en el disseny de nous fàrmacs
 • Seran capaços d’elaborar informes relacionats amb les dades obtingudes a partir de les eines quimioinformàtiques utilitzades

TITULACIÓ

Diploma emès per Bioinformatics Barcelona i les Escoles Universitàries Gimbernat i Tomás Cerdà (adscrites a la Universitat Autònoma de Barcelona).

CAMPUS VIRTUAL

Els participants en el Curs tindran accés al Campus Virtual de les Escoles Universitàries, on disposaran d’un conjunt d’eines de comunicació i col·laboració entre participants i professorat, a més d’un repositori documental.


Pendent
de determinar
Preinscripció