• FITXA DE L’ESTUDI

 • Titulació
  Formació continuada*
 • Any acadèmic
  2022-2023
 • Inici
  29 de setembre 2022
 • Finalització
  21 de gener 2023
 • Crèdits
  10 crèdits
 • Preu
  1.455 €
 • Modalitat d'estudi
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Cas*
 • Nombre de places
  24
Presentació de l'estudi

DESTINATARIS

Graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia.

OBJECTIUS

 • Plantejar unes bases bàsiques sobre exploració del peu i tota l’extremitat inferior de forma meticulosa, tant de manera global com a analítica
 • Veure l’exploració d’una manera integradora evitant aïllar el component mecànic, dels components neurals o metabòlics presents en qualsevol lesió
 • Plantejar les possibles relacions i cadenes lesionals dels diversos segments de la extremitat inferior, de columna, abdomen o SNC i realitzar una proposta de tractament global i analítica de les alteracions d’aquesta, de manera personalitzada, sense protocols ni tractaments estandarditzats.

Formar a l’alumnat perquè puguin:

 • Realitzar una exploració biomecànica correcta del conjunt peu-EEII d’una forma analítica i global
 • Realitzar els raonaments biomecànics i patològics suficients per deduir el tractament de qualsevol patologia ortopèdica o funcional de la EI
 • Realitzar una correcta exploració del component neurològic perifèric, SN Autònom, i component metabòlic. Identificar quan existeix correlació entre aquestes estructures i la patologia
 • Relacionar i tractar la patologia peu-cama (patologia a distància)
 • Reconèixer en quins casos s’ha de derivar al pacient a un altre professional sanitari

CALENDARI DE SEMINARIS

 • 1r seminari: 29 de setembre a 1 d’octubre 2022
 • 2n seminari: 3 a 5 de novembre 2022
 • 3r seminari: 24 a 25 de novembre 2022
 • 4t seminari: 19 a 21 de gener 2023
Horaris
 • Tots els dies de 9 a 19 h.

ACREDITACIÓ DEL CURS

Formació acreditada per l’Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores de la formació.

 

Data d’actualització: 6/10/2022

 • Contacte

Inscripció no disponible
Inscripció tancada
Preinscripció