• FITXA DE L’ESTUDI

 • Titulació
  Formació continuada*
 • Any acadèmic
  2022-2023
 • Inici
  29 de setembre 2022
 • Finalització
  21 de gener 2023
 • Crèdits
  10 crèdits
 • Preu
  1.455€*
 • Modalitat d'estudi
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Cas*
 • Nombre de places
  24
Presentació de l'estudi

DESTINATARIS

Graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia.

OBJECTIUS

 • Plantejar unes bases bàsiques sobre exploració del peu i tota l’extremitat inferior de forma meticulosa, tant de manera global com a analítica
 • Veure l’exploració d’una manera integradora evitant aïllar el component mecànic, dels components neurals o metabòlics presents en qualsevol lesió
 • Plantejar les possibles relacions i cadenes lesionals dels diversos segments de la extremitat inferior, de columna, abdomen o SNC i realitzar una proposta de tractament global i analítica de les alteracions d’aquesta, de manera personalitzada, sense protocols ni tractaments estandarditzats.

Formar a l’alumnat perquè puguin:

 • Realitzar una exploració biomecànica correcta del conjunt peu-EEII d’una forma analítica i global
 • Realitzar els raonaments biomecànics i patològics suficients per deduir el tractament de qualsevol patologia ortopèdica o funcional de la EI
 • Realitzar una correcta exploració del component neurològic perifèric, SN Autònom, i component metabòlic. Identificar quan existeix correlació entre aquestes estructures i la patologia
 • Relacionar i tractar la patologia peu-cama (patologia a distància)
 • Reconèixer en quins casos s’ha de derivar al pacient a un altre professional sanitari

CALENDARI DE SEMINARIS

 • 1r seminari: 29 de setembre a 1 d’octubre 2022
 • 2n seminari: 3 a 5 de novembre 2022
 • 3r seminari: 24 a 25 de novembre 2022
 • 4t seminari: 19 a 21 de gener 2023
Horaris
 • Tots els dies de 9 a 19 h.

ACREDITACIÓ DEL CURS

Formació acreditada per l’Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores de la formació.

 

Data d’actualització : 3/6/2022

 • Contacte

Inscripció no disponible
Consultar les dates a l'apartat d'inscripció
Inscripció