• Descripción del título

 • Formació continuada
  Certificat emès per l'Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Inici
  21 de febrer 2019
 • Crèdits
  11.2 crèdits
 • Preu
  1.500,00 €*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat d'estudi
  Presencial
 • Idioma
  Català i/o castellà
Presentació de l'estudi
Presentació

El curs d’Iniciació a la Fisioteràpia i Rehabilitació Canina pretén donar a conèixer els principis terapèutics i els beneficis que poden proporcionar les diferents tècniques terapèutiques conservadores i de rehabilitació específica en gossos que han sofert lesions del seu aparell locomotor, processos neurològics i després d’intervencions quirúrgiques

Acreditació del curs

Formació acreditada per l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

Coordinació
 • Antonio Ramon i Boixaderas
 • Marta Subirats Laguarda
 • Teresa Xipell Prunes
A qui va adreçat

A graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia o a graduats/des o llicenciats/des en Veterinària

Metodologia

Classes teòriques i pràctiques

Avaluació
 • Assistència mínima del 90%
 • Prova escrita
Nombre de participants

20 alumnes

Idioma

Català i/o castellà

Modalitat

Presencial

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores de la formació.

Calendari i horaris
 • Seminari 1: 21 a 23 de febrer 2019
 • Seminari 2: 21 a 23 de març 2019
 • Seminari 3: 04 a 06 d’abril 2019
 • Seminari 4: 02 a 05 de maig 2019
 • Seminari 5: 30 a 31 de maig i 1 a 2 de juny 2019

Horaris

Tots els dies de 9:00 a 19:00 hores, menys el 2 de juny que serà de 9:00 a 13:00 hores

Preu

Preu total del curs: 1.500

Al moment de formalitzar la inscripció s’abonaran 450 en concepte de matrícula. La transferència s’efectuarà a través de la pàgina web mitjançant targeta bancària. Restaran pendents 3 pagaments de 350cadascun, que s’abonaran personalment en l’administració de l’escola coincidint amb els seminaris.

En cas de no poder assistir al curs i sempre que es notifiqui a la secretaria del centre amb un mínim de 20 dies abans del començament del curs, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de matrícula, exceptuant el 10% en concepte de despeses administratives.