• Descripció del títol

 • Formació Continuada
  Certificat emès per l'Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Inici
  4 de setembre 2019
 • Duració
  1 seminari
 • Crèdits
  2,2 crèdits
 • Preu
  460,00 €*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat d'estudi
  Presencial
 • Idiomes
  Espanyol
Presentació de l'estudi

IMPORTANT:  Els alumnes hauran de portar roba còmoda (com pantaló curt i camiseta de tirant o top) i una tovallola de mans

Lectures recomanades per a la realització del curs

 • David Butler: “Mobilisation of the Nervous System” (disponible en castellà Movilización del Sistema Nervioso)
 • Michael Shacklock: “Clinical Neurodynamics: A New System of Musculoskeletal Treatment” (disponible en castellà Neurodinámica Clínica: un nuevo sistema de tratamiento musculoesquelético)

Presentació

Curs de 3 dies sobre la valoració de problemes relacionats amb la pèrdua de la neurodinàmica normal en pacients amb alguna lesió a nivell del Sistema Nerviós Central i introducció a la integració d’aspectes en el tractament d’aquestes patologies, així com la comprensió de la implicació del mateix en els anomenats patrons espàstics

Durant la realització del curs, es realitzarà una demostració amb un pacient. Els participants podran proposar pacients per a aquesta demostració.

Acreditació del curs

Formació acreditada per l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 20% del total de les hores del curs.

A qui va adreçat

 • Fisioterapeutes
 • Terapeutes Ocupacionals
 • Logopedes (que facin servir tècniques manuals en el seus tractaments)

Objectiu general

 • Valorar i integrar a nivell terapèutic la implicació del Sistema Nerviós Perifèric en els símptomes i signes de pacients amb afectació del Sistema Nerviós Central.

Objectius específics

Els participants hauran de ser capaços de:

 • Valorar la mobilitat en el Sistema Nerviós com un tot amb test neurodinàmics específics
 •  Avaluar la qualitat de la resistència en el Sistema Nerviós que està afectant a la mobilitat normal, en el to muscular i en l’activitat muscular selectiva
 • Diferenciar entre teixits neurals i teixits diana com a causa de immobilitat, així com anàlisi de moviments evasius i postures
 • Conèixer la importància d’establir un programa per a casa que implementi el tractament realitzat en clínica, de manera que el pacient treballi activament contra els processos que apareixen després d’una patologia del SNC

Metodologia

Metodologia combinada alternant exposicions teòriques amb pràctiques:

 • Exposició teòrica de continguts
 • Treball individual i grupal de l’assistent a l’aula
 • Vídeos i imatges de casos clínics
 • Debat i discussió entre els alumnes sobre els continguts

Avaluació

 • Assistència mínima del 80%
 • Avaluació continuada

Nombre de participants

14 alumnes

Idioma

Espanyol

Modalitat

Presencial

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 20% del total de les hores de la formació.

Horaris

Dimecres i Dijous: de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:30 hores
Divendres: de 9:00 a 14:00 hores
(es farà una pausa curta de 10 minuts al llarg del matí de la tarda)

Preu

Preu total del curs: 460

Al moment de formalitzar la inscripció s’abonaran 260 en concepte de matrícula. La transferència s’efectuarà a través de la pàgina web mitjançant targeta bancària. Restarà pendent 1 pagament de 200, que s’abonarà personalment en l’administració de l’escola coincidint amb el seminari.

En cas de no poder assistir al curs i sempre que es notifiqui a la secretaria del centre amb un mínim de 20 dies abans del començament del curs, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de matrícula, exceptuant el 10%  en concepte de despeses administratives.

.

 


Aquest curs no es programarà en l'edició 2019-2020
Inscripció