• Descripción del título

 • Titulació
  Certificat*
 • Inici
  Juny
 • Durada
  3 dies*
 • Preu
  428,00 €
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Esp
Presentació de l'estudi

Presentació

Aquest curs tracta d’oferir una nova eina, una nova visió perquè l’abordatge del pacient sigui el més complet i ajudi a tots, com a professionals perquè el raonament clínic a l’hora de valorar i tractar les disfuncions que es troben en els pacients es torni més precís i, per tant, s’aconsegueixin millors resultats amb els pacients

En els últims anys, en la resta d’Europa i més recentment a Espanya, s’ha començat a introduir la idea de tenir en compte i entendre, no només a nivell teòric sinó com a eina terapèutica, la mobilització del sistema nerviós perifèric en la patologia d’origen neurològic, amb l’enteniment que existeix un sistema nerviós perifèric subjacent i que qualsevol restricció en el mateix pot repercutir en els teixits diana, molts dels quals pertanyen al camp de treball d’aquelles logopedes que introdueixen tècniques manuals en els seus tractaments.

Acreditació del curs

Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat-Cantàbria, adscrita a la Universitat de Cantàbria.  Activitat pendent d’acreditar per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

Quan finalitzi el curs s’expedirà un certificat en el qual constarà el nombre de crèdits i hores que s’enviarà a l’alumne per correu certificat.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs. La notificació d’aquestes faltes s’haurà de comunicar abans de l’inici del seminari aportant la documentació pertinent.

Excepcionalment, l’adreça estudiarà si l’alumne podrà realitzar les hores necessàries per obtenir el certificat l’any següent, sempre que aquest curs es torni a programar.

 

Direcció i coordinació

 • Vanesa Pérez García
 • María Causo Vivanco
 • Isabel Díaz Ceballos