• FITXA DE L’ESTUDI

 • Titulació
  Formació continuada*
 • Any acadèmic
  2023-2024
 • Inici
  17 de febrer 2024
 • Finalització
  19 de febrer 2024
 • Crèdits
  2 crèdits
 • Preu
  350€
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Cas*
 • Nombre de places
  24
Presentació de l'estudi

En aquesta formació es presentaran els fonaments teòrics i metodològics de la teràpia a través de l’aventura i s’il·lustrarà amb casos i activitats experiencials i com aplicar-ho de forma inclusiva.

Es tracta d’una metodologia vivencial que consisteix en facilitar vivències significatives a través d’activitats experiencials i d’aventura al medi natural per potenciar el desenvolupament integral de les persones. En aquest sentit, destaca el paper actiu que atorga al participant l’ús d’activitats-reptes atractius i estimulants com a base de la intervenció terapèutica (per exemple, jocs grupals cooperatius, activitats a l’aire lliure o rutes en el medi natural) i la construcció de significats a través d’insights que faciliten el canvi i afavoreixen la inclusió.

L’objectiu final és que els aprenentatges derivats de la participació en aquests programes siguin transferits i incorporats a la vida quotidiana a fi i efecte que disminueixin els comportaments que redueixen la qualitat de vida i augmentin els que la milloren, en oferir a l’individu oportunitats d’autodescobriment, creixement personal i interacció social significativa i inclusiva.

DESTINATARIS

Professionals de la salut interessades en introduir la metodologia de teràpia a través de l’aventura en els processos terapèutics i inclusius en que intervenen.

OBJECTIUS

Objectiu principal
 • Introducció a las bases del model de Teràpia a través de l’aventura per professionals de la salut integrant el concepte de inclusió
Objectius particulars
 • Nocions bàsiques sobre la TA Teràpia a través de l’aventura
 • Aproximació a casos pràctics i experiències amb inclusivitat

CALENDARI DE SEMINARIS

 • Del 17 al 19 de febrer del 2024
Horaris
 • Divendres de 15h a 20h
 • Dissabte de 9h a 14h i de 15h a 20h
 • Diumenge de 9h a 14h

ACREDITACIÓ DEL CURS

Formació acreditada per l’Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores de la formació.

 

Data d’actualització: 15/1/2024

 • Contacte

Inscripció no disponible
Aquest curs no es realitzarà l'any 2023-2024
Preinscripció