• Descripció del títol

 • Formació Continuada
  Certificat emès per l'Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Inici
  26 de març 2020
 • Crèdits
  2 crèdits
 • Preu
  325,00 €*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat d'estudi
  Presencial
 • Idiomes
  Català i/o espanyol
Presentació de l'estudi

IMPORTANT: Portar roba còmoda tipus xandall i mitjons esportius

Acreditació del curs

Formació acreditada per l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

A qui va adreçat

A graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia i graduats/des o diplomats/es en Teràpia Ocupacional.

Objectius

Generals

 • Donar a conèixer als participants les bases essencials del Concepte Bobath com, enfocament de valoració, atenció i tractament del nen amb trastorns neuro-sensorio-motrius i altres patologies afins.

Específics

 • Comprendre les bases teòriques del control postural i del moviment normal
 • Aguditzar l’observació significativa del desenvolupament sensorio-motriu normal, components i seqüències del mateix, com a marc de referència, tant per la identificació d’un trastorn del desenvolupament sensorio-motriu com per la planificació de la intervenció terapèutica
 • Aprofundir en l’observació, anàlisi i interpretació dels trastorns en l’organització i control de la postura i del moviment del nen amb trastorns sensorio-motrius d’origen cerebral
 • Iniciar-ho a la planificació de les estratègies de tractament específiques, basades en el resultat de la interpretació dels dèficits sensorio-motrius i de la  interrelació entre ells mateixos
 • Comprendre per què diem que el moviment s’aprèn a través de la sensació: analitzant el moviment mitjançant l’observació i la facilitació del mateix entre els participants
 • Obtenir els coneixements bàsics parar influenciar en l’organització d’un moviment  a través d’una forma determinada de maneig

Anàlisi de les necessitats formatives

La valoració i el tractament dels trastorns sensoriomotrius derivats d’una  lesió cerebral requereixen uns coneixements, que, per la seva complexitat, no s’estudien en tota la seva extensió durant els cursos de formació del fisioterapeuta. D’altra banda, els continus avanços en la neurociència del moviment obliguen a una actualització constant per part dels professionals que treballen amb persones amb trastorns neuromotrius.

Metodologia

 • Classes teòriques i pràctiques
 • Les classes teòriques es desenvolupen amb el suport de la projecció de diapositives en powerpoint i de vídeos. Amb la intenció de crear al final de la sessió, un espai interactiu de preguntes i aportacions entre els participants i la  persona docent.
 • Les sessions pràctiques d’anàlisis del moviment normal es realitzaran amb  la participació de tot el grup, i també en grups reduïts per fer una posada en comú posteriorment.
 • Les pràctiques de facilitació del moviment normal es realitzaran per parelles entre els participants, amb contínua supervisió dels docents.
 • Es presentaran demostracions de valoració i tractament de tres nens, en directe, seguides d’un temps per revisar i analitzar les estratègies i pautes de tractament escollides, preguntes i conclusions.

Avaluació

 • Assistència mínima del 90%
 • Avaluació continuada

Nombre de participants

20 alumnes

Idioma

Català i/o espanyol

Modalitat

Presencial

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores de la formació.

Calendari i horaris

 • Seminari: 26 al 28 de març 2020

Horaris

Dijous de 15.00 a 19.30 hores
Divendres de 9.00 13.30 i de 14.30 a 19.00 hores
Dissabte de 9.00 a 13.30 i de 14.30 a 18.30 hores

Preu

Preu total del curs: 325

Al moment de formalitzar la inscripció s’abonaran 200 en concepte de matrícula. La transferència s’efectuarà a través de la pàgina web mitjançant targeta bancària. Restarà pendent 1 pagament de 125 , que s’abonarà personalment en l’administració de l’escola coincidint amb el seminari.

En cas de no poder assistir al curs i sempre que es notifiqui a la secretaria del centre amb un mínim de 20 dies abans del començament del curs, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de matrícula, exceptuant el 10%  en concepte de despeses administratives.

 

 


Aquest curs es tornarà a programar en l'edició 2020-2021
Inscripció