• Descripción del título

 • Titulació
  Certificat*
 • Inici
  Juny*
 • Durada
  2 dies
 • Preu
  300,00 €
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Esp
Presentació de l'estudi

Acreditació del curs

Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat-Cantàbria, adscrita a la Universitat de Cantàbria. Curs acreditat per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

Quan finalitzi el curs s’expedirà un certificat en el qual constarà el nombre de crèdits i hores que s’enviarà a l’alumne per correu certificat.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs. La notificació d’aquestes faltes s’haurà de comunicar abans de l’inici del seminari aportant la documentació pertinent.

Direcció i coordinació

 • Vanesa Pérez García
 • María Causo Vivanco

Objectius

 • Desenvolupar els continguts teòric-pràctics, concorde al còmput total d’hores del curs, necessaris perquè el participant adquireixi de manera general les competències necessàries per a l’abordatge clínic de la problemàtica motora del nen afectat de Paràlisi cerebral
 • Conèixer les aportacions al desenvolupament motor fetes per l’autor en relació a les aptituds motrius innates, base d’una avaluació qualitativa per al coneixement dels trastorns motors que poguessin estar presents en un subjecte afectat d’una lesió cerebral
 • Conèixer els aspectes més rellevants de l’Avaluació Clínica factorial
 • Conèixer les bases per a la correcta elaboració d’un programa d’educació terapèutica motriu