• FITXA DE L’ESTUDI

 • Titulació
  Formació continuada*
 • Any acadèmic
  2023-2024
 • Inici
  8 de març 2024
 • Finalització
  6 de abril 2024
 • Crèdits
  1,8 crèdits
 • Preu
  500 €
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Cas*
 • Número de places
  24
Presentació de l'estudi

La capacitat de poder oferir un tractament especialitzat de l’equilibri i la marxa en el pacient amputat de membre inferior crea la necessitat de poder formar a nous professionals en aquest àmbit. Les noves tecnologies i la continua actualització científica ha de servir per poder oferir un millor servei amb professionals qualificats, que portin a terme un correcte abordatge dins de l’equip multidisciplinar.

Tot i la important incidència de pacients amputats (sobretot per causa vascular) la oferta formativa és molt escassa actualment, provocant que hi hagi cert desconeixement; tant pel que fa a les solucions protèsiques, les tècniques de fisioteràpia i el maneig del dolor, entre d’altres.

DESTINATARIS

Graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia.

OBJECTIUS

Objectiu general

Adquirir els coneixements i les habilitats per poder tractar als pacients amputats de membre inferior en totes les fases del seu procés de rehabilitació, tant en la fase preprotèsica com en la protèsica.

Objectius específics
 • Conèixer les diferents fases de la rehabilitació de l’equilibri i la marxa.
 • Entendre el funcionament dels diversos components protèsics.
 • Conèixer i aplicar les escales de valoració funcional.

CALENDARI DE SEMINARIS

 • 1er seminari: 8 i 9 de març 2024
 • 2n seminari: 5 i 6 de abril 2024
Horaris
 • Divendres tarda de 15 a 19h.
 • Dissabtes de 9 a 14h.

ACREDITACIÓ DEL CURS

Formació acreditada per l’Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

 

Data d’actualització: 24/7/2023

 • Contacte

Inscripció no disponible
Inscripció tancada
Preinscripció