• FITXA DE L’ESTUDI

 • Titulació
  Formación continuada*
 • Any acadèmic
  2022-2023
 • Inici
  3 de febrer 2023
 • Finalització
  3 de febrer 2023
 • Crèdits
  0,5 crèdits
 • Preu
  150€
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Cas*
 • Número de places
  30
Presentació de l'estudi

La metodologia de disseny i realització d’estudis clínics és en constant evolució gràcies a les tecnologies de la informació i la comunicació. Tant per a professionals sanitaris de l’àmbit assistencial com per a estudiants/es de doctorat és imprescindible mantenir-se actualitzat amb els darrers mètodes per a dissenyar i portar a terme revisions bibliogràfiques i estudis clínics, a més de publicar amb èxit els resultats de la pràctica clínica i dels projectes de recerca que es porten a terme.

Aquest curs formarà l’alumnat en els coneixements i procediments més actualitzats per a poder dissenyar i realitzar les tasques de recerca que en son objectiu, seguint els postulats de la Ciència Basada en l’Evidència i utilitzant les eines més actualitzades que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació, amb una metodologia eminentment pràctica.

El curs podrà fer-se com:

 • Una única activitat formativa aïllada
 • Formant part d’una titulació completa (ACTUALITZACIÓ EN METODOLOGIA CIENTÍFICA I ESTUDIS CLÍNICS) si l’alumne segueix amb èxit els 4 cursos teòrico-pràctics de metodologia que s’ofereix:
  1. Disseny i realització de revisions bibliogràfiques per a professionals assistencials i estudiants de doctorat.
  2. Disseny i realització d’estudis clínics per a professionals assistencials i estudiants de doctorat.
  3. Anàlisi estadística bàsica dels estudis clínics per a professionals assistencials i estudiants de doctorat.
  4. Publicació dels resultats de la investigació per a professionals assistencials i estudiants de doctorat.

DESTINATARIS

Professionals dels àmbits de la salut (titulats universitaris en fisioteràpia, infermeria, medicina, logopèdia, teràpia ocupacional) amb interès en la realització d’estudis clínics i/o estudiants de doctorat.

OBJECTIUS

Objectiu principal
 • Adquirir els coneixements i procediments per al disseny i la realització d’anàlisis estadístiques d’estudis clínics
Objectius particulars
 • Conèixer els diferents tipus d’estadística
 • Conèixer l’estructura bàsica de l’anàlisi estadística
 • Conèixer les principals eines d’anàlisi estadística en estudis clínics i la seva aplicabilitat i interpretació

CALENDARI DE SEMINARIS

 • 3 de febrer 2023
Horari
 • Divendres de 15 a 20 h.

ACREDITACIÓ DEL CURS

Formació acreditada per l’Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

 • Contacte

Informació
Les inscripcion s'obriran pròximament
Inscripció