• FITXA DE L’ESTUDI

 • Titulació
  Formación continuada*
 • Any acadèmic
  2023-2024
 • Inici
  24 de maig
 • Finalització
  24 de maig
 • Crèdits
  0,5 crèdits
 • Preu
  150 €
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Cas*
 • Número de places
  30
Presentació de l'estudi

La metodologia de disseny i realització d’estudis clínics és en constant evolució gràcies a les tecnologies de la informació i la comunicació. Tant per a professionals sanitaris de l’àmbit assistencial com per a estudiants/es de doctorat és imprescindible mantenir-se actualitzat amb els darrers mètodes per a dissenyar i portar a terme revisions bibliogràfiques i estudis clínics, a més de publicar amb èxit els resultats de la pràctica clínica i dels projectes de recerca que es porten a terme.

Aquest curs formarà l’alumnat en els coneixements i procediments més actualitzats per a poder dissenyar i realitzar les tasques de recerca que en son objectiu, seguint els postulats de la Ciència Basada en l’Evidència i utilitzant les eines més actualitzades que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació, amb una metodologia eminentment pràctica.

El curs podrà fer-se com:

 • Una única activitat formativa aïllada
 • Formant part d’una titulació completa (ACTUALITZACIÓ EN METODOLOGIA CIENTÍFICA I ESTUDIS CLÍNICS AMB L’AJUT DE LA INTEL.LIGÈNCIA ARTIFICIAL) si l’alumne segueix amb èxit els 4 cursos teòrico-pràctics de metodologia que s’ofereix:
  1. Intel.ligència Artificial aplicada a la clinica i a la recerca.
  2. Disseny i realització de revisions bibliogràfiques amb l’ajut de la intel.ligència artificial.
  3. Disseny i realització d’estudis clínics amb l’ajut de la intel.ligència artificial
  4. Anàlisi estadística bàsica dels estudis amb l’ajut de la intel.ligència artificial.
  5. Publicació dels resultats de la investigació amb l’ajut de la intel.ligència artificial

DESTINATARIS

Professionals dels àmbits de la salut (titulats universitaris en fisioteràpia, infermeria, medicina, logopèdia, teràpia ocupacional) amb interès en la realització d’estudis clínics i/o estudiants de doctorat.

OBJECTIUS

Objectiu principal
 • Adquirir els coneixements i procediments per al disseny i la realització d’anàlisis estadístiques d’estudis clínics
Objectius particulars
 • Conèixer els diferents tipus d’estadística
 • Conèixer l’estructura bàsica de l’anàlisi estadística
 • Conèixer les principals eines d’anàlisi estadística en estudis clínics i la seva aplicabilitat i interpretació, tant programari informàtic com eines d’intel.ligència Artificial

CALENDARI DE SEMINARIS

 • 24 de maig de 2024
Horari
 • Divendres de 15 a 20 h.

ACREDITACIÓ DEL CURS

Formació acreditada per l’Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

Data d’actualització: 24/7/2023

 • Contacte

Inscripció no disponible
Curs complet
Preinscripció