• FITXA DE L’ESTUDI

 • Titulació
  Formació continuada*
 • Any acadèmic
  2022-2023
 • Inici
  12 de maig 2023
 • Finalització
  12 de maig 2023
 • Crèdits
  0,5 crèdits
 • Preu
  150 €
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Cas*
 • Número de places
  30
Presentació de l'estudi

La metodologia de disseny i realització d’estudis clínics és en constant evolució gràcies a les tecnologies de la informació i la comunicació. Tant per a professionals sanitaris de l’àmbit assistencial com per a estudiants/es de doctorat és imprescindible mantenir-se actualitzat amb els darrers mètodes per a la pràctica clínica, dissenyar i portar a terme revisions bibliogràfiques i estudis clínics, a més de publicar amb èxit els resultats dels projectes de recerca que es porten a terme.

Aquest curs formarà l’alumnat en els coneixements i procediments més actualitzats per a poder dissenyar i realitzar les tasques que en són objectiu, seguint els postulats de la Ciència Basada en l’Evidència i utilitzant les eines més actualitzades que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació, amb una metodologia eminentment pràctica.

DESTINATARIS

Professionals dels àmbits de la salut (titulats universitaris en fisioteràpia, infermeria, medicina, logopèdia, teràpia ocupacional) amb interès en l’assistència sanitària, la realització d’estudis clínics i/o estudiants de doctorat.

OBJECTIUS

Objectiu general
 • Adquirir els coneixements i procediments per a la utilització de la Intel·ligència Artificial (IA) en la pràctica clínica i en la recerca
Objectius específics
 • Conèixer què és la IA
 • Conèixer les eines bàsiques d’Intel·ligència Artificial en l’àmbit científic clínic i de recerca
 • Conèixer la seva aplicabilitat, utilització i interpretació

 

El curs podrà fer-se com:

 • una única activitat formativa aïllada
 • formant part d’una titulació completa (“ACTUALITZACIÓ EN METODOLOGIA CIENTÍFICA I ESTUDIS CLÍNICS”) si l’alumne segueix amb èxit els 5 cursos teòrico-pràctics de metodologia que s’ofereix:
  1. Disseny i realització de revisions bibliogràfiques per a professionals assistencials i estudiants de doctorat
  2. Disseny i realització d’estudis clínics per a professionals assistencials i estudiants de doctorat
  3. Anàlisi estadística bàsica dels estudis clínics per a professionals assistencials i estudiants de doctorat
  4. Publicació dels resultats de la investigació per a professionals assistencials i estudiants de doctorat
  5. Intel·ligència Artificial aplicada a la clínica i a la recerca per a professionals assistencials i estudiants de doctorat

CALENDARI DE SEMINARIS

 •  12 de maig de 2023
Horaris
 • Divendres de 15 a 20h.

ACREDITACIÓ DEL CURS

Formació acreditada per l’Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

 

Data d’actualització: 7/2/2023

 • Contacte

Preinscripció
Per sol·licitar una plaça enviar un correu a fisioterapia@eug.es
Preinscripció