• FITXA DE L’ESTUDI

 • Titulació
  Formació continuada*
 • Any acadèmic
  2022-2023
 • Inici
  2 de juny 2023
 • Finalització
  2 de juny 2023
 • Crèdits
  0,5 crèdits
 • Preu
  150 €
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Cas*
 • Número de places
  30
Presentació de l'estudi

La metodologia de disseny i realització d’estudis clínics és en constant evolució gràcies a les tecnologies de la informació i la comunicació. Tant per a professionals sanitaris de l’àmbit assistencial com per a estudiants/es de doctorat és imprescindible mantenir-se actualitzat amb els darrers mètodes per a dissenyar i portar a terme revisions bibliogràfiques i estudis clínics, a més de publicar amb èxit els resultats de la pràctica clínica i dels projectes de recerca que es porten a terme.

Aquest curs formarà l’alumnat en els coneixements i procediments més actualitzats per a poder dissenyar i realitzar les tasques de recerca que en son objectiu, seguint els postulats de la Ciència Basada en l’Evidència i utilitzant les eines més actualitzades que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació, amb una metodologia eminentment pràctica.

El curs podrà fer-se com:

 • una única activitat formativa aïllada
 • formant part d’una titulació completa (“ACTUALITZACIÓ EN METODOLOGIA CIENTÍFICA I ESTUDIS CLÍNICS”) si l’alumne segueix amb èxit els 4 cursos teòrico-pràctics de metodologia que s’ofereix:
  1. Disseny i realització de revisions bibliogràfiques per a professionals assistencials i estudiants de doctorat
  2. Disseny i realització d’estudis clínics per a professionals assistencials i estudiants de doctorat
  3. Anàlisi estadística bàsica dels estudis clínics per a professionals assistencials i estudiants de doctorat
  4. Publicació dels resultats de la investigació per a professionals assistencials i estudiants de doctorat

DESTINATARIS

Professionals dels àmbits de la salut (titulats universitaris en fisioteràpia, infermeria, medicina, logopèdia, teràpia ocupacional) amb interès en la realització d’estudis clínics i/o estudiants de doctorat.

OBJECTIUS

Objectiu general
 • Adquirir els coneixements i procediments per al disseny i la realització de revisions bibliogràfiques mitjançant les eines més actualitzades
Objectius específics
 • Conèixer les diferents tipologies de revisions bibliogràfiques i la seva estructura
 • Conèixer el funcionament avançat dels cercadors de bibliografia científica, equacions de cerca i localització de la literatura
 • Adquirir els coneixements per a realitzar la selecció d’evidències científiques actualitzades seguint els postulats de la Ciència Basada en l’Evidència
 • Adquirir els coneixements necessaris per a elaborar el text de la revisió
 • Conèixer els mètodes d’avaluació de les revisions bibliogràfiques publicades

CALENDARI DE SEMINARIS

 • 2 de juny 2023
Horaris
 • Divendres de 15 a 20h.

ACREDITACIÓ DEL CURS

Formació acreditada per l’Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

 

Data d’actualització: 7/2/2023

 • Contacte