• FITXA DE L’ESTUDI

 • Titulació
  Formació continuada*
 • Any acadèmic
  2021-2022
 • Inici
  25 de febrer 2022
 • Finalització
  7 de maig 2022
 • Crèdits
  4,5 crèdits
 • Preu
  690 €*
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Cas*
 • Número de places
  25*
Presentació de l'estudi

L’objectiu del curs de formació continuada en desastres i emergències és l’adquisició, per part dels professionals de la medicina, de la fisioteràpia i de la infermeria, de les competències bàsiques de preparació i planificació dels recursos necessaris per a la supervivència en desastres i emergències tant a nivell individual, familiar com comunitari.

A QUI VA ADREÇAT

A graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia, graduats/des o llicenciats/des en Medicina o, graduats/des o diplomats/des en Infermeria.

OBJECTIUS

 • Adquirir els coneixements bàsics sobre fisiologia ambiental i adaptativa.
 • Adquirir els coneixements, habilitats, tècniques i procediments necessaris d’actuació en una emergència per desastre natural, tecnològic o humà.
 • Adquirir el domini de les diferents tècniques per assegurar les necessitats bàsiques de supervivència en una emergència per desastre natural, tecnològic o humà.
 • Adquirir els coneixements, habilitats, tècniques i procediments en suport vital bàsic, desfibril·lació automàtica i, mobilitzacions i immobilitzacions.
 • Adquirir els coneixements, habilitats, tècniques i procediments en primers auxilis en situacions d’urgència o emergències amb mitjans de fortuna.
 • Adquirir els coneixements, habilitats, tècniques i procediments en primers auxilis en psicologia relacionada amb l’estrès agut i l’estrès posttraumàtic.
 • Conèixer els procediments bàsics i de gestió en l’atenció i el maneig d’un Incident amb Múltiples Afectats (IMA).

CALENDARI DE SEMINARIS

 • 1r seminari: 25 i 26 de febrer 2022
 • 2n seminari: 1 i 2 d’abril 2022
 • 3r seminari: 6 i 7 de maig 2022
Horaris
 • Divendres de 16 a 21 h.
 • Dissabte de 9 a 14 i de 15 a 20 h.

ACREDITACIÓ DEL CURS

Formació acreditada per l’Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores de la formació.

 • Contacte