• Descripció del títol

 • Formació Continuada
  Certificat emès per l'Escola
 • Inici
  28 de febrer 2020
 • Crèdits
  4.5 crèdits
 • Preu
  690€*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat d'estudi
  Presencial
 • Idiomes
  Català i/o castellà
Presentació de l'estudi

Presentació

L’objectiu del curs de formació continuada en desastres i emergències és l’adquisició, per part dels professionals de la medicina, de la fisioteràpia i de la infermeria, de les competències bàsiques de preparació i planificació dels recursos necessaris per a la supervivència en desastres i emergències tant a nivell individual, familiar com comunitari.

Acreditació del curs

Formació acreditada per l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

A qui va adreçat

A graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia, graduats/des o llicenciats/des en Medicina o, graduats/des o diplomats/des en Infermeria.

Objectius

 • Adquirir els coneixements bàsics sobre fisiologia ambiental i adaptativa.
 • Adquirir els coneixements, habilitats, tècniques i procediments necessaris d’actuació en una emergència per desastre natural, tecnològic o humà.
 • Adquirir el domini de les diferents tècniques per assegurar les necessitats bàsiques de supervivència en una emergència per desastre natural, tecnològic o humà.
 • Adquirir els coneixements, habilitats, tècniques i procediments en suport vital bàsic, desfibril·lació automàtica i, mobilitzacions i immobilitzacions.
 • Adquirir els coneixements, habilitats, tècniques i procediments en primers auxilis en situacions d’urgència o emergències amb mitjans de fortuna.
 • Adquirir els coneixements, habilitats, tècniques i procediments en primers auxilis en psicologia relacionada amb l’estrès agut i l’estrès posttraumàtic.
 • Conèixer els procediments bàsics i de gestió en l’atenció i el maneig d’un Incident amb Múltiples Afectats (IMA).

Avaluació

 • Assistència mínima del 90%
 • Avaluació continuada

Nombre de participants

25 alumnes

Idioma

Català i/o castellà

Modalitat

Presencial

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores de la formació.

Calendari i horaris

 • Seminari 1: 28-29 de febrer de 2020
 • Seminari 2: 27-28 de març de 2020
 • Seminari 3: 17-18 d’abril de 2020

Horaris

Divendres de 16:00 a 21:00.

Dissabte de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00.

Preu

Preu total del curs: 690

Al moment de formalitzar la inscripció s’abonaran 290 en concepte de matrícula. La transferència s’efectuarà a través de la pàgina web mitjançant targeta bancària. Restaran pendents 2 pagaments de 200cadascun, que s’abonaran personalment en l’administració de l’escola coincidint amb els seminaris.

En cas de no poder assistir al curs i sempre que es notifiqui a la secretaria del centre amb un mínim de 20 dies abans del començament del curs, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de matrícula, exceptuant el 10%  en concepte de despeses administratives.


Aquest curs es tornarà a programar en l'edició 2020-2021
Inscripció