• Descripció del títol

 • Formació Continuada
  Certificat emès per l'Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Inici
  6 de març 2020
 • Crèdits
  3.2 crèdits
 • Preu
  490,00 €*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat d'estudi
  Presencial
 • Idiomes
  Català i/o castellà
Presentació de l'estudi

Presentació

L’articulació temporomandibular (ATM) presenta una biomecànica particular i sens dubte és susceptible de patir freqüentment alteracions i disfuncions de certa importància.

Les patologies que se li atribueixen en l’esfera odontològica i màxil·lofacial fan que aquesta sigui una articulació que necessiti sovint de la intervenció multidisciplinària en què odontòlegs, estomatòlegs, màxil·lofacials, fisioterapeutes i osteòpates entre d’altres, treballin conjuntament per abordar aquests problemes.

El paper del fisioterapeuta en aquest camp està cada vegada més reconegut, resultant imprescindible una especialització en aquest camp. Tal especialització el capacitarà per tractar de forma eficient tant alteracions de l’esfera miofascial com de l’esfera articular.

Avui dia és impensable separar l’ATM de les estructures anatòmiques més properes i aquelles altres de la resta del cos amb les que es relacionen a través de diferents vincles anatòmics.

En el curs es valorarà i tractarà l’ATM des del punt de vista miofascial, veient la relació amb estructures cranials, de la cara anterior del coll, columna cervical, regió occípito altloidea i tòrax entre d’altres. De la mateixa manera, es valoraran els trastorns articulars d’aquesta articulació i el seu tractament analític.

La formació compta amb un equip docent format per Metges especialistes Màxil·lofacials, professors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, ​​Fisioterapeutes i Osteòpates, amb l’objectiu de veure i analitzar els trastorns de l’articulació temporomandibular des de tots els punts de vista possibles i aportant línies d’abordatge de les disfuncions innovadores i de gran eficàcia.

La visió que s’ofereix sobre l’anatomia evolutiva i comparada de les diferents estructures implicades en els trastorns crani mandibulars resulta de gran interès per comprendre per què en l’actualitat hi ha una elevada prevalença de disfuncions de l’ATM.

Acreditació del curs

Formació acreditada per l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

A qui va adreçat

A graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia.

Objectius

 • Comprendre aspectes bàsics d’anatomia evolutiva de la regió crani mandibular.
 • Obtenir una visió global de la fisiopatologia de l’articulació temporomandibular.
 • Detectar hàbits parafuncionals que puguin afectar a l’ATM
 • Reconèixer patrons funcionals alterats de l’ATM

Objectius específics

 • Conèixer l’abordatge mèdic-quirúrgic dels trastorn temporomandibulars.
 • Valorar les alteracions mecàniques i miofascials de l’articulació temporomandibular.
 • Dissenyar l’abordatge terapèutic des del punt de vista miofascial.
 • Plantejar accions terapèutiques en el pla articular.

Metodologia

Classes teòriques i pràctiques.

Avaluació

 • Assistència mínima del 90%
 • Avaluació continuada

Nombre de participants

24 alumnes

Idioma

Català i/o castellà

Modalitat

Presencial

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores de la formació.

Calendari i horaris

 • Seminari 1: 6 i 7 de març 2020
 • Seminari 2: 27 i 28 de març 2020

Horaris

De 9 a 13h i de 14 a 18h.

Preu

Preu total del curs: 490

Al moment de formalitzar la inscripció s’abonaran 290 en concepte de matrícula. La transferència s’efectuarà a través de la pàgina web mitjançant targeta bancària. Restara pendent 1 pagament de 200, que s’abonarà personalment en l’administració de l’escola coincidint amb els seminaris.

En cas de no poder assistir al curs i sempre que es notifiqui a la secretaria del centre amb un mínim de 20 dies abans del començament del curs, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de matrícula, exceptuant el 10%  en concepte de despeses administratives.