• FITXA DE L’ESTUDI

 • Titulació
  Formació Continuada*
 • Any acadèmic
  2021-2022
 • Inicio
  27 de gener 2022
 • Finalització
  29 de gener 2022
 • Crèdits
  2,4 crèdits
 • Preu
  680 €*
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Castellà
 • Número de places
  25
Presentació de l'estudi

La incontinència anal (IA), l’estrenyiment crònic o les àlgies ano-rectals, els dolors abdominals i còlics, entre d’altres afeccions que afecten a l’esfera còlica i anorectal, tenen en molts casos un origen funcional. La fisioteràpia coloproctològica te per tant un paper molt rellevant en els algoritmes diagnòstics i de tractament en aquest camp.

De la mateixa manera, la síndrome del reflux gastroesofàgic, les hèrnies de hiat o les disfàgies, poden tenir un origen funcional, com la hipertonia del diafragma, la hipotonia o hipertonia dels esfínter esofàgic, una disfunció simpàtica o parasimpàtica.

El fisioterapeuta especialitzat, col·labora amb el metge coloproctòleg, gastroenteròleg en l’abordatge algorítmic d’aquestes disfuncions per tractar d’aproximar-se a l’origen i factors causals de les mateixes.

Existeix un gran ventall de teràpies fisioterapèutiques aplicades en el tractament conservador de les disfuncions digestives. Algunes s’han mostrat eficaces i es plantegen en determinats casos com a la primera alternativa terapèutica, com és el cas del biofeedback en la dissinergia anorectal, la neuromodulació en la incontinència fecal, etc…

De totes maneres, es planteja la necessitat de realitzar més estudis que permetin la validació d’aquestes tècniques, ja que a hores d’ara molts dels estudis no són del tot clars pel que fa a la metodologia i resultats.

La demanda de tractaments fisioterapèutics que tenen a veure amb la reeducació visceral i pelviperineal, està sobretot adreçada a problemes urològics i ginecològics. Però l’alta prevalença d’altres patologies viscerals com la incontinència fecal, l’estrenyiment distal, el reflux gastroesofàgic, les malalties abdominals en la població en general i especialment entre el pacients que presenten incontinència urinària o prolapses genitals, ens porten a fer una menció especial de la fisioteràpia coloproctològica i digestiva.

A QUI VA ADREÇAT

A graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia.

OBJECTIUS

 • Descobrir i aprofundir en l’anatomia funcional de l’aparell digestiu
 • Comprendre els processos de digestió i absorció de nutrients
 • Relacionar els sistemes de comunicació sistèmica neurològics, hormonals i immunitaris
 • Abordar de manera algorítmica les disfuncions gàstriques com l’hèrnia de hiat, la síndrome de reflux gastroesofàgic i la dispèpsia
 • Descobrir les relacions que hi ha entre les disfuncions hepàtiques, metabòliques i d’absorció intestinal amb patologia de tipus inflamatori, hormonal o neurològic
 • Abordar de manera algorítmica l’estrenyiment de trànsit, mètodes diagnòstics, orígens i abordatge mèdic i fisioterapèutic
 • Integrar els mètodes diagnòstics funcionals de l’estrenyiment distal, així com les tècniques fisioterapèutiques més eficaces en cada cas
 • Dotar l’alumne d’eines eficaces en el tractament de la incontinència fecal
 • Entendre la fisiopatologia i la utilitat del tractament fisioterapèutic de patologia anal, com la malaltia hemorroïdal, fissures, fístules, imperforacions anals
 • Conèixer els tractaments fisioterapèutics emprats en la rehabilitació anorectal i abdominal post tractaments mèdics de càncer de colon, malaltia inflamatòria intestinal, Hirsprung

CALENDARI DE SEMINARIS

 • 1r seminari: 27 al 29 de gener 2022
Horaris

De dijous a divendres de 9 a 14 i de 15 a 19:30 h.

Dissabte de 8:30 a 13:30 i de 14:30 a 16:45 h.

Hi haurà 15 minuts de descans tant al matí com a la tarda.

ACREDITACIÓ DEL CURS

Formació acreditada per l’Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

 • Contacte