• FITXA DE L’ESTUDI

 • Titulació
  Formació continuada*
 • Any Acadèmic
  2021-2022
 • Inici
  21 de gener 2022
 • Finalització
  26 de febrer 2022
 • Crèdits
  2,4 crèdits
 • Preu
  418 €*
 • Modalitat d'estudi
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Cas*
 • Nombre de places
  20
Presentació de l'estudi

A QUI VA DIRIGIT

A graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia.

OBJECTIUS

 • Fomentar el concepte de globalitat de la persona gran, des de la perspectiva biopsicosocial i de l’atenció integral centrada a la persona
 • Presentar les diferents escales i propostes de l’avaluació de les funcions motrius de la persona
 • Proporcionar al fisioterapeuta eines terapèutiques i preventives per dur a terme la seva tasca professional en àmbits sanitaris, sociosanitaris i domiciliaris
 • Posar a disposició del fisioterapeuta recursos terapèutics i preventius, grupals i individuals per utilitzar en la seva tasca d’acompanyament al procés d’envelliment de la persona
 • Dotar al fisioterapeuta d’habilitats comportamentals psicomotrius per afrontar i controlar les situacions de risc ergonòmic i psicosocials derivades del treball amb persones d’edat avançada
 • Oferir al fisioterapeuta eines de gestió emocional i comunicació per millorar els processos de mobilitat i relacionals amb la persona gran

CALENDARI DE SEMINARIS

 • 1r seminari: 21 i 22 de gener 2022
 • 2n seminari: 25 i 26 de febrer 2022
Horaris
 • Divendres de 16 a 20:15 h.
 • Dissabtes de 9 a 18:30 h.

ACREDITACIÓ DEL CURS

Formació acreditada per l’Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

 • Contacte

Informació
No es pot realitzar la inscripció a aquest curs
Inscripció