• Descripció del títol

 • Titulació
  Grau
 • Tipus
  Títol Oficial
 • Duració
  4 cursos
 • Crèdits
  240 ECTS
 • Preu
  *
 • Horari
  Matí i tarda*
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Esp*
Presentació de l'estudi

SESSIONS INFORMATIVES

Vols conèixer la nostra Escola Universitària i el Grau en Fisioteràpia?

19 d’abril (18h.)

21 d’abril (10h.)

Més informació a: Sessions Informatives – EUG Sant Cugat

El Grau en Fisioteràpia està acreditat per l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari (AQU), signe de qualitat atorgat solament als títols que passen un exigent procés d’avaluació.

Segell d'Acreditació de qualitat del Grau en Fisioteràpia EUG

Grau en Fisioteràpia

Les Escoles Universitàries Gimbernat – Sant Cugat són pioneres en la introducció dels estudis de Fisioteràpia a Catalunya

El Grau en Fisioteràpia, on la gran majoria del professorat del grau compatibilitza la docència amb la professió de fisioterapeuta o amb una altra activitat sanitària, ofereix una formació eminentment pràctica, però amb una sòlida base científica.

La incorporació del sistema universitari espanyol a l’Espai Europeu d’Educació Superior ha estat una excel·lent oportunitat per millorar la formació integral dels estudiants. A l’Escola de Fisioteràpia Gimbernat – Sant Cugat no només es vetlla per l’adquisició de competències cognitives, sinó també perquè els estudiants desenvolupin les seves habilitats personals, adoptin actituds positives i tinguin en consideració els valors professionals.

Grau en Fisioteràpia Gimbernat, estudis universitaris professionalitzadors

La titulació s’adapta, d’altra banda, a les normes reguladores de l’exercici professional*: capacita els graduats per valorar l’estat funcional del pacient/usuari i proporciona els coneixements necessaris per dissenyar el pla d’intervenció més adient. Per fer-ho possible, s’integren diferents mètodes i procediments encaminats tant a la terapèutica clínica com a la promoció i manteniment de la salut.

Quan els estudiants finalitzin els estudis del Grau en Fisioteràpia disposaran dels coneixements, les habilitats i l’actitud per exercir en tots els vessants de la professió en qualitat de fisioterapeutes generalistes. I també hauran pogut especialitzar-se en alguna de les cinc mencions que permeten aprofundir en aspectes com les teràpies relacionades amb l’aparell locomotor i del tòrax o en la fisioteràpia neurològica, pediàtrica o associada a l’esport.

Futur acadèmic del Grau en Fisioteràpia

Els graduats tenen la possibilitat de cursar un màster i fins i tot estudis de doctorat. L’Escola de Fisioteràpia Gimbernat – Sant Cugat disposa d’una àmplia oferta de postgrau, que inclou cinc màsters universitaris.

Normes reguladores de la professió de fisioterapeuta

(*) Normes reguladores de l’exercici professional a les què s’adequa la titulació:


 • Pràctiques Externes
 • Treball de finalització d'estudis
 • Pla d'orientació a l'estudiant
 • Recursos per a l'aprenentatge

PREINSCRIPCIÓ
El període de preinscripció ha finalitzat pel curs 2017/2018
Preinscripció
MATRÍCULA ONLINE
El període de matriculació ha finalitzat pel curs 2017/2018
Matrícula online