• Descripció del títol

 • Titulació
  Grau
 • Tipus
  Títol oficial
 • Durada
  4 cursos
 • Crèdits
  240 ECTS
 • Preu
  Mostrar*
 • Horari
  Matí i tarda*
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Cas*
Presentació de l'estudi

Les Escoles Universitàries Gimbernat són pioneres en la introducció dels estudis de Fisioteràpia a Catalunya, cobrint la majoria de les seves places com a 1ª opció dels estudiants.

El Grau en Fisioteràpia ofereix una formació universitària eminentment pràctica, però amb una sòlida base científica

La incorporació a l’Espai Europeu d’Educació Superior ha estat una excel·lent oportunitat per millorar la formació integral dels estudiants, fomentant no només l’adquisició de competències cognitives, sinó també el desenvolupament de les seves habilitats personals, actituds positives consideració dels valors professionals.

Estudis universitaris professionalitzadors

La titulació s’adapta a les normes reguladores de l’exercici professional: capacita els graduats per saber valorar l’estat funcional del pacient/usuari i proporciona els coneixements necessaris per dissenyar el pla d’intervenció més adient. Per fer-ho possible, s’integren diferents mètodes i procediments encaminats tant a la terapèutica clínica com a la promoció i manteniment de la salut.

La gran majoria del professorat del grau compatibilitza la docència amb la professió de fisioterapeuta o amb una altra activitat sanitària.

Quan els estudiants finalitzin els estudis del Grau en Fisioteràpia disposaran dels coneixements, les habilitats i l’actitud per exercir en tots els vessants de la professió en qualitat de fisioterapeutes generalistes.

També podran especialitzar-se en alguna de les cinc mencions que permeten aprofundir en aspectes com les teràpies relacionades amb l’aparell locomotor i el tòrax, la fisioteràpia neurològica, pediàtrica o associada a l’esport.

Futur acadèmic del Grau en Fisioteràpia

Els graduats tenen la possibilitat de continuar els seus estudis a través de màsters, investigació i doctorat. L’Escola de Fisioteràpia Gimbernat – Sant Cugat disposa d’una àmplia oferta de postgrau, que inclou cinc màsters universitaris.

 • Informació acadèmica
 • Pràctiques externes
 • Treball de Final de Grau (TFG)
 • Pla d'acció tutorial
 • Recursos per a l'aprenentatge

Més informació
En breu es podrà consultar la cita de la matrícula.
Consulta cita de matrícula