• Descripció del títol

 • Titulació
  Grau
 • Tipus
  Títol Oficial
 • Duració
  4 cursos
 • Crèdits
  240 ECTS
 • Places
  100
 • Preu
  Mostrar*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Esp
Presentació de l'estudi

El títol de Grau pretén formar professionals de futur, amb una sòlida preparació científica i humana, que posseeixin els coneixements, aptituds, habilitats i actituds necessàries per poder donar resposta a la creixent demanda social d’eficàcia i efectivitat en l’atenció a la salut.

L’Escola de Fisioteràpia Gimbernat-Cantàbria veu en l’Espai Europeu d’Educació Superior una excel·lent oportunitat per millorar la formació integral dels estudiants, fomentant no només l’adquisició de competències cognitives, sinó també d’habilitats personals, actituds i consideració dels valors professionals.

Aquesta titulació s’adapta a les normes reguladores de l’exercici professional: es capacita al professional de fisioteràpia per saber valorar l’estat funcional del pacient/usuari, així com de dissenyar el pla d’intervenció idoni. Per a això, integra diferents mètodes i procediments encaminats tant a la terapèutica clínica, com a la promoció i manteniment de la salut.

Quan els estudiants finalitzin els estudis del Grau en Fisioteràpia tindran els coneixements, habilitats i actituds suficients per exercir en tots els vessants de la professió, és a dir, en qualitat de fisioterapeutes generalistes.

Una vegada finalitzats els estudis de Grau, l’alumne gaudirà de la possibilitat de continuar estudis a través de màsters, recerca i fins i tot doctorat.

 • Informació acadèmica
 • Documentació oficial del títol
 • Verificació, seguiment i acreditació
 • Pràctiques externes
 • Treball de Fi de Grau
 • Qualitat