• Descripció del títol

 • Titulació
  Grau
 • Tipus
  Títol oficial
 • Durada
  4 cursos
 • Crèdits
  240 ECTS
 • Preu
  Mostrar*
 • Horari
  Matí*
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Cas*
Presentació de l'estudi

L’Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat es troba immersa, des de l’any 2002, en un projecte global de millora i innovació docent, dins del marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior. A més, planteja un nou paradigma educatiu, amb l’excel·lència com a referència acadèmica.

Formem professionals de futur: amb una sòlida preparació científica, humana i, alhora, suficientment capacitats per identificar, valorar i actuar amb eficàcia davant necessitats de la salut

El disseny de la titulació de grau no es basa solament en competències cognitives, sinó també en aquelles que aborden les habilitats personals, les actituds i la consideració dels valors professionals. Per aquesta raó, hem incorporat metodologies d’aprenentatge actives que permeten a l’estudiant desenvolupar les seves capacitats, implicant-se en el seu procés d’aprenentatge.

Aquestes metodologies fomenten la reflexió i la presa de consciència de l’aprenentatge, alhora que permeten al professor realitzar un seguiment més continuat del progrés de l’estudiant. D’aquesta manera, és possible una avaluació formativa que permet un feedback efectiu entre professor i alumne, fomentant l’aprenentatge actiu i l’autoavaluació, com a part gairebé imprescindible per a l’acte d’aprenentatge i responsabilitat.

Amb aquest grau s’aprendrà a tindre cura de les persones sanes i malaltes, així com de la comunitat, mitjançant estàndards de qualitat que garanteixen la nostra excel·lència.

 • Informació acadèmica
 • Pràctiques externes
 • Treball de Final de Grau (TFG)
 • Pla d'acció tutorial
 • Recursos per a l’aprenentatge

Més informació
En breu es podrà consultar la cita de la matrícula
Consulta cita de matrícula