• Descripció del títol

 • Titulació
  Grau
 • Tipus de títol
  Títol Oficial
 • Durada
  4 cursos
 • Crèdits
  240 ECTS
 • Places
  40
 • Preu
  Mostrar*
 • Horari
  Matí i tarda
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Esp
Presentació de l'estudi

Presentació

El professional en Logopèdia ha de ser un professional bolcat en el desenvolupament científic i apte per adquirir coneixements que puguin garantir una atenció a la salut de forma continuada i permanent

L’objectiu principal d’aquesta titulació es centra a formar a professionals aptes per actuar en tots els nivells d’atenció a la salut. A més, es pretén conferir als estudiants una visió àmplia i global, respectant els principis ètics, morals i culturals de l’individu i de la comunitat, amb la finalitat de preservar, desenvolupar i restaurar la integritat dels òrgans, els sistemes i les funcions.

Amb el títol de Grau en Logopèdia, impartit per l’Escola Universitària Gimbernat-Cantàbria, es pretén donar una formació amb una sòlida base científica però eminentment pràctica.

L’alumnat, una vegada finalitzats els estudis, tindrà els coneixements i habilitats suficients per exercir en tots els vessants de la professió, convertint-se en logopedes generalistes.

D’aquesta manera, el pla d’estudis pretén formar professionals polivalents oferint una base sòlida de coneixements i capacitats sobre la disciplina. Tot això amb una proposta d’aprenentatge inicial bàsic que permet a cada estudiant accedir als diferents àmbits de la logopèdia, inserint-se dins les principals sortides professionals d’aquesta professió.

 • Informació Acadèmica
 • Documentació del Títol
 • Verificació, seguiment i acreditació
 • Pràcticas externes
 • Treball de Fi de Grau
 • Qualitat