• Descripció del títol

 • Formació Continuada
  Certificat emès per l'Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Inici
  10 de gener 2020
 • Crèdits
  5.4 crèdits
 • Preu
  800,00€*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat d'estudi
  Presencial
 • Idiomes
  Català i/o espanyol
Presentació de l'estudi

Presentació

En la pràctica diària de la fisioteràpia sovint encara no és té prou en compte la importància de la gestió de les pressions del conjunt manomètric abdominal. Una mala gestió de les pressions o situacions d’hiperpressió sol causar moltes disfuncions viscerals, mecàniques i musculars.

Algunes d’elles són molt comuns i amb alta prevalença com: hèrnies inguinals/abdominals, volum abdominal, diàstasi dels rectes, debilitat del sòl pelvià o prolapses pèlvics, malestars al ventre,… No sempre es solen abordar de forma global, i encara menys es té present fer tractament preventius dins de la fisioteràpia del aparell locomotor. Per exemple, sovint volem tonificar el sòl pelvià o l’abdomen de forma analítica, sense tenir en compte que ha conduït aquella desprogramació muscular.

Aquest curs es tracta d’una aproximació al conjunt abdomino-perineal per millorar la gestió de la pressió intrabdominal. A través de la valoració de la postura, dels diafragmes, la faixa abdominal, la pelvis òssia i visceral podrem tenir una visió global i això ens permet un tractament més complert. Per una banda, aplicarem tècniques de teràpia manual difagramàtiques, viscerals i articulars. D’altra banda, practicarem exercicis per millorar l’activitat tònica postural del conjut abdomino-pèlvic a través del CORE, hipopressius i el mètode 5P.

Acreditació del curs

Formació acreditada per l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

A qui va adreçat

A graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia.

Metodologia

Classes teòriques i pràctiques. Es realitzaran pràctiques en parella. Cal portar roba esportiva (pantaló curt).

Avaluació

Assistència mínima del 90%
Avaluació continuada

Nombre de participants

20 alumnes

Idioma

Català i/o espanyol

Modalitat

Presencial

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores de la formació.

Calendari i horaris

 • Seminari 1: 10 i 11 de gener 2020
 • Seminari 2: 31 de gener i 1 de febrer 2020
 • Seminari 3: 28 i 29 de febrer 2020

Horaris

De 9.00 a 13.30 i de 15.00 a 19.30 hores.

Preu

Preu total del curs: 800€

Al moment de formalitzar la inscripció s’abonaran 300€ en concepte de matrícula. La transferència s’efectuarà a través de la pàgina web mitjançant targeta bancària. Restaran pendents 2 pagaments de 250€, que s’abonaran personalment en l’administració de l’escola coincidint amb els seminaris.

En cas de no poder assistir al curs i sempre que es notifiqui a la secretaria del centre amb un mínim de 20 dies abans del començament del curs, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de matrícula, exceptuant el 10%  en concepte de despeses administratives.