• Descripció del títol

 • Titulació
  Màster
 • Tipus
  Títol Propi*
 • Inici
  Novembre
 • Durada
  1 curs*
 • Crèdits
  60 ECTS
 • Preu
  4.100 €*
 • Horari
  Tarda*
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Cas
Presentació de l'estudi

Presentació

El Màster en Creació de Projectes Web / Mòbil basats en UX (Màster en Disseny Multimèdia), amb una clara orientació profesionalizadora, completa la formació i coneixements de cada estudiant, oferint el desenvolupament multidisciplinari que requereix la creació partint de zero, d’un projecte web o mòbil sobre la base de la User Experience.

Es tracta d’un màster dirigit a graduats en titulacions universitàries de l’àmbit tecnològic, de les ciències humanes, ciències de la salut, ciències experimentals o ciències socials, com puguin ser Comunicació Audiovisual, Disseny, Administració d’empreses, Enginyeries, Màrqueting o Periodisme.

Aquest màster proporciona una sòlida formació tècnica, artística i de gestió. L’objectiu és formar professionals capacitats per conceptualitzar el procés d’emprenedoria i innovació d’un producte o servei, per després dur a terme l’execució del mateix mitjançant tècniques de disseny centrades en l’usuari, alhora que aprèn a portar la gestió global del projecte.

En completar el màster, l’estudiant serà capaç de:

 • Conceptualitzar alternatives de solucions multimèdia complexes i crear prototips avançats (simulacions en entorns virtuals amb diferents tecnologies multimèdia) que representin el sistema proposat.
 • Integrar diferents sistemes d’informació multimèdia i decidir quines formes ha d’adoptar la tecnologia perquè sigui realment eficient en l’el seu paper mediador en el procés comunicatiu.
 • Conèixer i saber aplicar les tècniques de les Metodologies del Disseny Centrat en l’Usuari.
 • Avaluar i valorar l’experiència d’usuari en la interacció persona-ordinador.
 • Dissenyar la Interface Gràfica assegurant una “experiència d’usuari” del producte multimèdia apropiat a les seves expectatives, decidint amb criteri sobre aspectes clau com l’Arquitectura de la Informació, la Usabilitat, l’Accessibilitat i el Disseny gràfic
 • Adaptar els productes existents per satisfer els requeriments, integrar els diferents elements d’un producte multimèdia (imatge, àudio, vídeos, animacions, simulacions, etc.) i produir continguts gràfics, d’animació, de so i de vídeo.
 • Coordinar, planificar, i supervisar les proves d’acceptació, integrar i instal·lar els sistemes en les instal·lacions del client, i ocupar-se de la formació i suport dels usuaris.

Algunes de les sortides professionals del màster són:

 • Gestor de projectes web / mòbil
 • Consultor tecnològic d’UX
 • Arquitecte de la informació
 • Pràctiques Externes
 • Treball de final de màster
 • Pla d'orientació a l'estudiant
 • Recursos per a l'aprenentatge

Pendent
de determinar
Preinscripció