Màster en Creació de Projectes Web / Mòbil basats en UX (Màster en Disseny Multimèdia)
Equip docent

  • Equip docent

  • Pràctiques Externes
  • Treball de final de màster
  • Pla d'orientació a l'estudiant
  • Recursos per a l'aprenentatge

Pendent
de determinar
Preinscripció