• Descripció del títol

 • Titulació
  Màster Propi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Inici
  17 d'octubre 2019
 • Durada
  2 cursos acadèmics
 • Crèdits
  60 crèdits
 • Preu
  4.900,00 € tota la formació, Taxes d'expedició del títol no incloses*
 • Modalitat
  Presencial*
 • Horari
  Tot el dia
 • Idiomes
  Cas
 • Número de places
  12
Presentació de l'estudi

PRESENTACIÓ

Aquest màster neix amb la voluntat de formar professionalment a fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals i metges que vulguin orientar la seva carrera professional cap a la rehabilitació de persones que pateixen malalties neurològiques, donant una visió integral i actualitzada dels coneixements, les habilitats tècniques i les competències necessàries per a la rehabilitació d’aquests pacients

A QUI VA DIRIGIT

A llicenciats/des o graduats/des en Medicina, a graduats/des o diplomats/des en Fisioteràpia i a graduats/des o diplomats/des en Teràpia Ocupacional

OBJECTIUS FORMATIUS

 • Adquirir uns fonaments sòlids actualitzats en el camp de les neurociències
 • Adquirir els coneixements i habilitats necessaris per poder fer una valoració personalitzada del pacient neurològic de cara a realitzar un diagnòstic fisioterapèutic que permeti planificar un tractament a la mesura del pacient
 • Adquirir els coneixements, habilitats, tècniques i procediments necessaris per al tractament de persones amb malalties que afectin al seu sistema nerviós, aportant així una visió interdisciplinària, profunda i actualitzada

PREU

Preu total del màster: 4.900

Taxes d’expedició del títol no incloses.

Al moment de formalitzar la inscripció s’abonaran 1.100 en concepte de matrícula. La transferència s’efectuarà a través de la pàgina web mitjançant targeta bancària. Restaran pendents 10 pagaments de 380€, que s’abonaran personalment en l’administració de l’escola, coincidint amb els seminaris.

En cas de no poder assistir al curs i sempre que es notifiqui a la secretaria del centre amb un mínim de 20 dies abans del començament del curs, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de matrícula, exceptuant el 10%  en concepte de despeses administratives.

CALENDARI DE SEMINARIS

 • Seminari 1: 17 al 20 d’octubre 2019
 • Seminari 2: 21 al 24 de novembre 2019
 • Seminari 3: 12 al 14 desembre 2019
 • Seminari 4: 16 al 18 de gener 2020
 • Seminari 5: 20 al 22 de febrer 2020
 • Seminari 6: 18 al 22 de març 2020
 • Seminari 7: 16 al 18 d’abril 2020
 • Seminari 8: 21 al 24 de maig 2020
 • Seminari 9: 18 al 20 de juny 2020
 • Seminari 10: 15 al 19 de juliol 2020
 • Seminari 11: 17 al 20 de setembre 2020
 • Seminari 12: 22 al 24 d’octubre 2020
 • Seminari 13: 19 al 21 de novembre 2020
 • Seminari 14: 16 al 20 de desembre 2020
 • Seminari 15: 21 al 23 de gener 2021
 • Seminari 16: 18 al 20 de febrer 2021
 • Seminari 17: 18 al 20 de març 2021
 • Presentació Treball de Fi de Màster: 28 de maig 2021
Horaris

Seminaris de 3 dies: dijous, divendres de 9 a 19 h. i dissabtes de 9 a 14:30 h.
Seminaris de 4 dies: dijous, divendres i dissabtes de 9 a 19 h. i diumenges de 9 a 14:30 h.
Seminaris de 5 dies: tots els dies de 9 a 19 h. excepte el darrer dia que serà de 9 a 16 h.

 

 

 • Programa de pràctiques
 • Procediments d'Avaluació
 • Pla d'orientació a l'estudiant