• Descripció del títol

 • Titulació
  Màster Propi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Inici
  12 de setembre 2019
 • Crèdits
  66 crèdits
 • Preu
  6.648,00€ tota la formació, Taxes d'expedició del títol no incloses*
 • Modalitat d'estudi
  Presencial
 • Horari
  Tot el dia*
 • Idiomes
  Castellà
Presentació de l'estudi

Presentació

Després d’oferir sis cursos de postgrau sobre fisioteràpia en cavalls, es va consolidar un màster dins la mateixa àrea, amb el propòsit d’aprofundir més en el seu coneixement. Aquest màster contínua amb el propòsit de formar professionalment a fisioterapeutes i a veterinaris.

Llicenciats/des o graduats/des en veterinària: Aquest màster proporciona el coneixement i l’habilitat necessària per poder realitzar una valoració tant global com especifica del pacient equí, de cara a realitzar un diagnòstic de fisioteràpia que s’ajusti a les necessitats de cada pacient, prescriure el corresponent tractament i aplicar-lo.

Llicenciats/des o graduats/des en fisioteràpia: Aquest màster proporciona el coneixement i l’ habilitat necessària per aplicar exclusivament el tractament fisioterapèutic que hagi estat prescrit per un veterinari.

Objectius formatius

 • Donar fonaments sòlids i actualitzats en el camp de la salut equina
 • Transmetre el coneixement i l’habilitat necessària per poder realitzar una valoració tant global com específica del pacient equí, de cara a realitzar un diagnòstic de fisioteràpia qe s’ajusti a les necessitats de cada pacient
 • Transmetre la necessitat i els beneficis del treball en equip, combinant el diagnòstic segons la medicina i cirurgia i el diagnòstic de fisioteràpia per poder saber els òptims indicadors d’actuació segons el problema o la patologia específica. Ressaltar la importància d’adquirir una visió interdisciplinar, profunda i actualitzada

Coordinadora del curs

Dra. Marta Prades Robles

A qui va dirigit

A llicenciats/es o graduats/es en Veterinària, o  a graduats/es o diplomats/es en Fisioteràpia.

Nombre de places

El nombre màxim d’assistents és de 20 alumnes

Idioma

Castellà

Modalitat

Presencial

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 20% del total de les hores presencials del postgrau.

Preu

Preu total del màster: 6.648

Taxes d’expedició del títol no incloses.

Al moment de formalitzar la inscripció s’abonaran 1.248 en concepte de matrícula. La transferència s’efectuarà a través de la pàgina web mitjançant targeta bancària. Restaran pendents 9 pagaments de 600€, que s’abonaran personalment en l’administració de l’escola, coincidint amb els seminaris.

En cas de no poder assistir al curs i sempre que es notifiqui a la secretaria del centre amb un mínim de 20 dies abans del començament del curs, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de matrícula, exceptuant el 10%  en concepte de despeses administratives.

Calendari i horaris

12 de setembre 2019 – 22 de novembre 2020

Las classes presencials es desenvoluparan en 12 seminaris distribuïts en tot el curs escolar:

 • Seminari 1: 12 al 15 de setembre 2019
 • Seminari 2: 17 al 20 d’octubre 2019
 • Seminari 3: 14 al 17 de novembre 2019
 • Seminari 4: 12 al 15 de desembre 2019
 • Seminari 5: 13 al 16 de febrer 2020
 • Seminari 6: 12 al 15 de març 2020
 • Seminari 7: 16 al 19 d’abril 2020
 • Seminari 8: 14 al 17 de maig 2020
 • Seminari 9: 18 al 21 de juny 2020
 • Seminari 10: 17 al 20 de setembre 2020
 • Seminari 11: 15 al 18 d’octubre 2020
 • Seminari 12: 19 al 22 de novembre 2020

Horari

De dijous a dissabtes de 9:30 a 18:30 hores.
Diumenges de 9:30 a 15:00 hores

 

 

 

 

 • Programa de pràctiques
 • Procediments d'Avaluació
 • Pla d'orientació a l'estudiant