• Descripció del títol

 • Titulació
  Màster
 • Tipus
  Títol Propi*
 • Inici
  Octubre
 • Duració
  1 curs
 • Crèdits
  60 ECTS
 • Preu
  6.900 €*
 • Horari
  -
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Cas
Presentació de l'estudi

Presentació

El Màster en Gestió per Processos amb SAP és un programa innovador la missió del qual és dotar als participants dels coneixements i habilitats necessàries per escometre plans de transformació i optimització en la gestió de les organitzacions en el camp dels negocis

Àrees de coneixement

Aquest màster aporta coneixements que agrupem en tres àrees:

 • Administració electrònica: aquesta àrea està estretament lligada amb les pràctiques d’innovació que els participants podran aplicar a través de la tecnologia. S’explica el paradigma de l’Arquitectura Orientada a Serveis (SOA) com a element de transformació no disruptiu, i l’adopció del document i de la signatura electrònics com a elements d’optimització i eficiència en la gestió.
 • Gestió per processos: aquesta àrea aporta una visió de les organitzacions gestionades per processos enfront de l’enfocament departamental tradicional. S’introdueixen també la metodologia de modelatge de processos de negoci, i una visió dels processos funcionals de SAP ERP.
 • Direcció per processos: aquesta àrea mostra com l’organització per processos aporta unes eines molt potents a la gestió de les organitzacions. A partir de la informació dels processos, és possible definir una sèrie d’indicadors que, alineats amb els objectius de l’empresa, permetin el seguiment i la presa de decisions per part de la direcció de les organitzacions.

Experiència pràctica

Atès que es tracta d’un màster professionalizador, l’experiència pràctica té un pes important al llarg de tot el programa. L’adquisició de l’experiència pràctica s’aconsegueix gràcies a dues activitats:

 • El cas pràctic del màster: es tracta d’un cas extret del món real al qual, per reforçar els aspectes docents, se li han introduït algunes variacions. Representa el mitjà a través del qual el participant posa en pràctica els coneixements adquirits: capacitat d’anàlisi, modelatge, determinació de la tecnologia necessària i implementació de la solució. Finalment es realitza la defensa del cas davant l’equip de professors
 • Pràctiques en empresa: una vegada adquirit el coneixement i les habilitats necessàries, el participant realitza un període de pràctiques en empresa, on participa en activitats relacionades amb la matèria d’estudi. Aquells participants que estiguin treballant, poden realitzar les pràctiques en la mateixa empresa.

Per què triar aquest programa

El contingut docent ha estat dissenyat a partir de l’experiència acumulada durant l’última dècada, en projectes del món empresarial i en l’oferta de màsters tecnològics de la universitat.

Aporta una visió global dels processos de negoci. Des de la visió més propera a l’estratègia i als objectius empresarials, fins a la visió aplicada i les eines necessàries per a la seva implementació.

Desenvolupa les habilitats necessàries per a l’anàlisi, modelatge i implementació de processos, així com coneixements aplicables a la renginyeria i millora contínua de processos.

S’ensenyen metodologies i eines d’avantguarda:

 • BPMN 2.0. Llenguatge de modelatge de processos executable. Estàndard del mercat, definit per l’OMG, formada pels principals fabricants del mercat
 • SAP Netweaver Business Process Management. Solució per al modelatge de processos de negoci transversals a tota l’organització (processos end-to-end)
 • SAP Netweaver Business Rules Management. Solució per a la implementació de regles de negoci

On se situa SAP Netweaver BPM en l’univers de solucions de SAP

El catàleg de productes de SAP està compost de solucions estandarditzades (ERP, CRM, SRM, etc.). Quan, per exemple, una empresa implanta la seva ERP, està adoptant un model de processos basats en les millors pràctiques empresarials. No obstant això, per estar estandarditzats, els processos no encaixen completament amb els processos de l’organització. Abans de l’aparició de SAP Netweaver BPM, aquests processos eren desenvolupats a mida en l’ERP (i rarament tenint en compte totes les seves activitats). La solució SAP Netweaver BPM se situa en un nivell superior aportant dos grans avantatges:

 • Permet modelar i documentar els processos de manera visual
 • Aprofita tota la potència de les solucions estandarditzades, encapsulant les seves funcionalitats en les diferents activitats que componen els processos específics de cada empresa
 • Pràctiques Externes
 • Treball de final de màster
 • Pla d'orientació a l'estudiant

Pendent
de determinar
Preinscripció