• Descripció del títol

 • Titulació
  Màster Propi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Inici
  17 de setembre de 2020
 • Durada
  11 seminaris
 • Crèdits
  60 crèdits
 • Preu
  4.900,00€*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat d'estudi
  Presencial
 • Idiomes
  Català i/o Espanyol
 • Nombre de places
  mínim 13
Presentació de l'estudi

Presentació

   En aquesta cinquena edició, continuem amb el propòsit de formar a les persones interessades en les TAC (Teràpia Assistida amb Cavalls) en hipoteràpia, en equitació terapèutica adaptada.

   Aquest màster s’endinsa en un camp de treball prometedor, que a Europa ja fa més de 50 anys que s’aplica de manera terapèutica i que al nostre país esdevé una professió emergent.

En aquest màster s’impartiran els coneixements necessaris per poder dur a terme la hipoteràpia en persones que per causes del seu grau de discapacitat, no són capaces de menar el cavall i on és imprescindible un portador del cavall. Si el genet supera aquest estadi, tractarem de com pot evolucionar cap a l’Equitació Terapèutica-Volteig i l’Equitació Adaptada.

   És un màster on teoria i pràctica es duen a terme a cada seminari.

   El nostre repte és que una vegada finalitzat el màster, els professionals hagin obtingut la formació esperada i puguin exercir-la amb el màxim rigor de professionalitat.

   Per assolir els objectius dels màster, comptem amb la col·laboració de la Fundació Federica Cerdà, de la Federació Catalana d’Hípica, del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, entre d’altres.

Objectius formatius

 • Establir fonaments sòlids i actualitzats del món del cavall i la seva biomecànica.
 • Transmetre el coneixement i l’habilitat necessaris per poder realitzar una valoració  tant global com específica del pacient, que en aquest cas és el genet, amb el propòsit de realitzar un diagnòstic per així dur a terme el tractament d’hipoteràpia.
 • Transmetre la necessitat i els beneficis del treball en equip, on es conjuguen l’hípica amb les ciències de la salut

Coordinadors del curs

Sra. Teresa Xipell Prunes
Dra. Carme Brun Gasca

A qui va dirigit

A llicenciats/es o graduats/es en Medicina, Psicologia, i/o a graduats/es o diplomats/es en Fisioteràpia, Logopèdia, Teràpia Ocupacional i/o Infermeria.

Nombre de places

Mínim: 13 alumnes

Màxim: 20 alumnes

Idioma

Espanyol i Català

Modalitat

Presencial

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 20% del total de les hores presencials del màster.

Preu

Preu total del màster: 4.900€

Taxes d’expedició del títol no incloses.

En el moment de formalitzar la inscripció s’abonaran 1.100€ en concepte de matrícula que s’ efectuarà a través de la pàgina web mitjançant targeta bancaria.

Quedaran pendents 10 pagaments de 380€, que s’abonaran personalment a l’administració de l’escola coincidint amb els seminaris.

En el cas de no poder assistir al curs i sempre que es notifiqui a la secretaria del centre amb un mínim de 20 dies d’ antelació al inici del curs, es podrà sol·licitar la devolució de l’ import de la matrícula, exceptuant el 10% de la mateixa en concepte de taxes administratives.

Calendari i horaris

Inicio: 17 setembre 2020
Finalització: 27 juny 2021

Cada mòdul consta de 24 hores, excepte pràctiques de doma natural que són 10 hores i las del mes de març que són 9 hores

Mòdul 1    17-18-19 setembre 2020 = 24 hores
Mòdul 2    15-16-17-18 octubre 2020 = 28 hores
Mòdul 3    12-13-14-15 novembre 2020 = 28 hores
Mòdul 4    17-18-19 desembre 2020 = 24 hores
Mòdul 5    14-15-16 gener 2021 = 24 hores
Mòdul 6    18-19-20-21 febrer 2021 = 34 hores pràctiques doma natural
Mòdul 7    08-09-10-11-12-13 (matins hípica)
15-16-17-18-19-20 març
=88 h/50 h pr. del mon del cavall /equitació matí hípica tarda Gimbernat
Mòdul 8    15-16-17-18 abril 2021 = 34 hores pràctiques doma natural
Mòdul 9    13-14-15-16 maig 2021 = 28 hores
Mòdul 10    03-04-05 juny 2021 = 24 hores
Mòdul 11    25-26-27 juny 2021 = 24 hores presentació Trabajo de Final de Màster

26 de juny presentació Trabajo de Final de Màster

TOTAL = 360 hores

El horari serà de 9:00 a 18:00 hores

 

 • Tipus d'avaluació
 • Pla d'orientació a l'estudiant