• Descripció del títol

 • Titulació
  Màster Propi de la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Tipus
  Propi
 • Inici
  5 octubre 2020
 • Duració
  1 curs
 • Crèdits
  60 ECTS
 • Preu
  4.900 €*
 • Horari
  Tot el dia
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cas
 • Nombre de places
  60
Presentació de l'estudi

(6ª edició com a màster propi de la Universitat Autònoma de Barcelona i 5 edicions com a màster universitari)

PRESENTACIÓ

L’augment de la qualitat de vida és un dels objectius prioritaris de la nostra societat i, sens dubte, l’esport és una de les activitats més lligades a aquest objectiu.

L’activitat física comporta un cert risc de lesions que requereixen un tractament especialitzat per a solucionar-les de manera satisfactòria. El fisioterapeuta de l’esport s’especialitza per donar solució a totes aquelles patologies generades per la pràctica esportiva tant a nivell d’oci, amateur, com a professional.

En aquest context de l’àmbit esportiu, els equips multidisciplinaris sol·liciten, cada vegada més, personal qualificat i especialitzat que solucioni de manera diligent totes aquelles patologies que envolten a cada esport, al mateix temps que professionals que sàpiguen dissenyar programes preventius.

El títol de Màster en Fisioteràpia de l’Esport i Recuperació a l’Activitat Física aborda:

1- Els continguts i criteris clars a l’hora de realitzar aplicacions específiques en la prevenció i el tractament de les lesions.

2- Una sòlida formació en el camp de la recuperació i readaptació a l’activitat física i la pràctica esportiva. Aquesta formació resol el buit formatiu que existeix en els aspectes relacionats amb la readaptació. S’assoliran criteris de gestió de càrregues de treball clars. Tots els alumnes realitzaran classes teòrico-pràctiques en el Centre d’Alt Rendiment, en el F.C.Barcelona i en el R.C.D Espanyol.

3- Formació en metodologia d’investigació científica basada en la pràctica clínica, amb l’objectiu de poder compartir i difondre el coneixement en salut i rendiment esportiu entre tècnics i professionals de l’àmbit esportiu i públic en general. Aspecte obligatori per créixer en el coneixement científic i la utilització exhaustiva d’evidències científiques en la presa de decisions.

El professional serà capaç d’avaluar, planificar i tractar els diferents paràmetres que ajuden a la prevenció i recuperació / readaptació de les lesions esportives produïdes per les activitats físico-esportives.

El sector sanitari, en l’especialitat esportiva, està sotmès a constants canvis derivats de l’aparició de noves tecnologies diagnòstiques i terapèutiques, a la longevitat dels ciutadans que va acompanyada d’una elevada incidència de patologies cròniques i degeneratives, i l’augment del nivell de exigència i expectatives dels ciutadans respecte al seu estat de salut.

L’especialitat en Fisioteràpia Esportiva té un dilatat creixement en el mercat laboral a causa de la forta demanda de professionals especialitzats per part d’institucions esportives i altres organismes i entitats afins.

Al gener del 1994, la direcció del postgrau en fisioteràpia de l’esport de l’EUIF Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​es va reunir conjuntament amb l’Escola Catalana de l’Esport (Generalitat de Catalunya), la UFEC (Unió de Federacions Esportives Catalanes) i el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, amb l’objectiu de donar a conèixer aquesta especialització.

​​Conjuntament amb dues institucions del prestigi i reconeixement com són l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC Barcelona) i el Centre d’Alt Rendiment (CAR-Sant Cugat), varen saber unir, la seva experiència, esforços, capacitats i recursos per dissenyar una proposta de Màster que dóna resposta a les necessitats detectades.

Ens plau manifestar que hem estat els primers en iniciar l’especialitat en l’esport a l’any 1989-90…ara fa 30 anys. Hem estat rigorosos en la pràctica i la cerca per actualitzar noves tendències i tecnologies en el pla d’estudis i,  des de la modèstia de pensar que mai en sabem prou, ens sentim avalats, sobretot, pel valor de l’experiència…que tan sols el temps atorga.

Més de 1200 alumnes han ajudat a créixer aquest Màster Professionalitzador. T’hi sumes?

OBJECTIUS

L’objectiu principal del màster, és habilitar professionalment als/les egressats/as i ajudar-los a integrar-se en l’àmbit laboral de la Fisioteràpia Esportiva i la Salut, independentment del seu gènere i garantint la igualtat d’oportunitats.

De manera específica, el màster també té els següents objectius:

 • Que a la finalització del màster els/les estudiants siguin capaços d’avaluar, planificar i tractar els diferents paràmetres que ajuden a la prevenció i recuperació/readaptació de les lesions esportives produïdes per les activitats físic-esportives
 • Que actuïn de manera crítica davant la informació i adquireixin, de manera autònoma, coneixements relacionats, formulant idees, judicis i valoracions lliures d’errors de concepte o d’opinions generalitzades sense respatller científic
 • Cobrir, amb garanties, el nínxol que existeix amb la figura del Recuperador o Readaptador Esportiu
 • Formar al fisioterapeuta en metodologia de recerca basada en la pràctica clínica, amb l’objectiu de poder generar, compartir i difondre el coneixement en salut i rendiment esportiu.

CALENDARI DE SEMINARIS

5 octubre 2020 – 18 juny 2021

Las classes presencials es desenvoluparan en 8 seminaris distribuïts en tot el curs escolar:

 • 5 al 9 d’octubre 2020
 • 9 al 13 de novembre 2020
 • 11 al 15 de gener 2021
 • 8 al 12 de febrer 2021
 • 8 al 12 de març 2021
 • 12 al 16 d’abril 2021
 • 10 al 14 de maig 2021
 • 14 al 18 de juny 2021
Horari

Les classes es desenvoluparan en horari de 9 a 20 hores

 

 • Programa de pràctiques
 • Treball final de Màster
 • Pla d'orientació a l'estudiant
 • Recursos per a l'aprenentatge