• Descripció del títol

 • Titulació
  Màster
 • Tipus
  Títol Oficial*
 • Inici
  7 d'octubre 2019
 • Duració
  1 curs*
 • Crèdits
  60 ECTS
 • Preu
  90€ per crèdit*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat d'estudi
  Presencial
 • Idiomes
  Esp, Cat, Fra, Eng
 • Nombre de places
  60
Presentació de l'estudi

(5ª edició com a màster universitari i 5 edicions com a màster propi de la Universitat Autònoma de Barcelona)

Presentació

En el context de l’àmbit esportiu, els equips multidisciplinaris sol·liciten, cada vegada més, personal qualificat i especialitzat que solucioni de manera diligent totes aquelles patologies que envolten a cada esport, al mateix temps que professionals que sàpiguen dissenyar programes preventius

L’augment de la qualitat de vida és un dels objectius prioritaris de la nostra societat i, sens dubte, l’esport és una de les activitats més lligades a aquest objectiu. La conscienciació d’una gran part de la població sobre els beneficis de l’activitat física per a la salut, ha fet que aquesta pràctica sigui cada vegada més generalitzada. Dins de les disciplines mèdiques es tendeix, cada vegada més, a la prescripció de l’exercici físic com a mesura bàsica per millorar la qualitat i l’expectativa de vida. Es practica en totes les edats i a tots els nivells, buscant mantenir un estat de salut òptim.

En els últims anys ha augmentat l’interès per l’esport de competició. Cada any hi ha més oferta de competicions amateurs i més records de participació. L’activitat física comporta un cert risc de lesions que requereixen un tractament especialitzat per solucionar-les de manera satisfactòria. El fisioterapeuta de l’esport s’especialitza per donar solució a totes aquelles patologies generades per la pràctica esportiva tant a nivell d’oci, amateur, com a professional.

El sector sanitari, en l’especialitat esportiva, està sotmès a constants canvis derivats de l’aparició de noves tecnologies diagnòstiques i terapèutiques, a la longevitat dels ciutadans que va acompanyada d’una elevada incidència de patologies cròniques i degeneratives, i a l’augment del nivell d’exigència i expectatives dels ciutadans pel que fa al seu estat de salut.

L’especialitat en Fisioteràpia Esportiva té un dilatat i creixent mercat laboral a causa de la forta demanda de professionals especialitzats per part d’institucions esportives i altres organismes i entitats afins.

El Títol de Màster Universitari en Fisioteràpia de l’Esport i Readaptació a l’Activitat Física que proposem aborda:

 • Els continguts de les diferents aplicacions específiques en la prevenció i el tractament de les lesions
 • Una sòlida formació en el camp de la recuperació i readaptació a l’activitat física i la pràctica esportiva, que es realitza tant en la consulta o clínica, com en el propi camp o terreny de joc
 • La formació en metodologia de recerca basada en la pràctica clínica, amb l’objectiu de poder compartir i difondre el coneixement en salut i rendiment esportiu entre tècnics i professionals de l’àmbit esportiu i públic en general

Aquest segon punt és, al moment actual, el més nou i necessari a causa del buit formatiu que existeix en els aspectes relacionats amb la readaptació.

El tercer punt és un aspecte obligatori per créixer en el coneixement científic i la utilització exhaustiva d’evidències científiques en la presa de decisions.

La recuperació i readaptació a l’activitat física és l’últim esglaó del procés de rehabilitació de l’esportista. En aquesta fase, el treball conjunt del fisioterapeuta de l’esport, que realitzarà la recuperació i readaptació, conjuntament amb altres professionals en ciències de l’activitat física i la salut, és la clau per a una recuperació integral i completa de l’esportista. En aquest sentit, la major part de formacions de postgrau actualment impartits, emmalalteixen d’aquest últim aspecte.

D’altra banda, una revisió exhaustiva dels Títols de Màster implantats en altres països de l’Espai Europeu d’Educació Superior posa de manifest la creixent demanda i la imperiosa necessitat de màsters d’aquestes característiques.

Al gener del 1994, l’adreça del postgrau en fisioteràpia de l’esport de la EUIF Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona, es va reunir conjuntament amb l’Escola Catalana de l’Esport (Generalitat de Catalunya), la UFEC (Unió de Federacions Esportives Catalanes) i el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, amb l’objectiu de donar a conèixer aquesta especialització així com per ajudar a regular l’intrusisme que es produïa en algunes entitats esportives, clubs, gimnasos, etc, a diferència d’hospitals i centres públics on la titulació universitària era imprescindible. La gran quantitat d’egressats universitaris en fisioteràpia en tota Espanya des de 1983, així com l’especialitat en fisioteràpia de l’esport, ha permès regular de manera definitiva aquest aspecte.
En aquest context la EUIF Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona, conjuntament amb dues institucions del prestigi i reconeixement com són l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC Barcelona) i el Centre d’Alt Rendiment (CAR-Sant Cugat), han sabut conjuminar, la seva experiència, esforços, capacitats i recursos per dissenyar una proposta de Màster universitari que dóna resposta a les necessitats detectades. La possibilitat de realitzar les pràctiques en tres centres de referencia com el Servei de Fisioteràpia i Recuperació del Centre d’Alt Rendimient –CAR de Sant Cugat, els Serveis Mèdics del F.C.Barcelona, i els Serveis Mèdics del R.C.D. Espanyol, són una garantia d’especialització amb una orientació clarament profesionalizadora, de caràcter presencial. També les competències que adquireixin els estudiants seran útils per a la recerca en ciències de la salut, en l’àmbit del màster que es proposa.

Objectius

L’objectiu principal del màster, és habilitar professionalment als/les egressats/as i ajudar-los a integrar-se en l’àmbit laboral de la Fisioteràpia Esportiva i la Salut, independentment del seu gènere i garantint la igualtat d’oportunitats.

De manera específica, el màster també té els següents objectius:

 • Que a la finalització del màster els/les estudiants siguin capaços d’avaluar, planificar i tractar els diferents paràmetres que ajuden a la prevenció i recuperació/readaptació de les lesions esportives produïdes per les activitats físic-esportives
 • Que actuïn de manera crítica davant la informació i adquireixin, de manera autònoma, coneixements relacionats, formulant idees, judicis i valoracions lliures d’errors de concepte o d’opinions generalitzades sense respatller científic
 • Cobrir, amb garanties, el nínxol que existeix amb la figura del Recuperador o Readaptador Esportiu
 • Formar al fisioterapeuta en metodologia de recerca basada en la pràctica clínica, amb l’objectiu de poder generar, compartir i difondre el coneixement en salut i rendiment esportiu.

Calendari i horaris

07 d’octubre 2019– 19 de juny 2020

Las classes presencials es desenvoluparan en 8 seminaris distribuïts en tot el curs escolar

 • Seminari 1: 07 a 11 octubre 2019 (dilluns a divendres)
 • Seminari 2: 11 a 15 novembre 2019 (dilluns a divendres)
 • Seminari 3: 12 a 14 desembre 2019 (dijous a dissabte)
 • Seminari 4: 13 a 17 gener 2020 (dilluns a divendres)
 • Seminari 5: 10 a 14 febrer 2020 (dilluns a divendres)
 • Seminari 6: 16 a 20 març 2020 (dilluns a divendres)
 • Seminari 7: 20 a 24 abril 2020 (dilluns a divendres)
 • Seminari 8: 18 a 22 maig 2020 (dilluns a divendres)
 • Seminari 9: 15 a 19 juny 2020 (dilluns a divendres)

Horari

Les classes es desenvoluparan en horari de 09:00 a 20:00 hores

 

 • Pràctiques externes
 • Treball final de Màster
 • Pla d'orientació a l'estudiant
 • Recursos per a l'aprenentatge