• Perfil d'ingrés
  • Admissió
  • Criteris de selecció

  • Pràctiques Externes
  • Treball de Final de Màster (TFM)
  • Pla d'acció tutorial
  • Recursos per a l'aprenentatge

Preinscripció (curs 2022-2023)
1r període de preinscripció: de l' 1/3/2022 al 9/5/2022
Preinscripció
Període de matriculació
Els estudians admesos rebran un correu electrònic amb les dates de matrícula
Matrícula online