• Descripció del títol

 • Titulació
  Màster Interuniversitari
 • Tipus
  Títol Oficial*
 • Inici
  18 de setembre 2020
 • Durada
  1 curs*
 • Crèdits
  60 ECTS
 • Preu
  90€ per crèdit*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat d'estudi
  Semipresencial
 • Idioma
  Cas.
 • Nombre de places
  30
Presentació de l'estudi

Aquest màster interuniversitari neix per donar resposta a la necessitat d’un major desenvolupament del coneixement científic en la Fisioteràpia i en la Infermeria a partir dels plantejaments de la Fisioteràpia i de la Infermeria Basades en l’Evidència (FBE/EBE), i per augmentar les evidències científiques en el camp de la fisioteràpia i de la infermeria realitzades i publicades al nostre país.

La visió translacional (de l’anglès translation) de la ciència és aquella etapa evolutiva de la Ciència Basada en l’Evidència que aspira a oferir a cada pacient la millor alternativa possible coneguda per la ciència, de manera individualitzada i personalitzada a través de biomarcadors moleculars o clínics, traduint la recerca de laboratori a aplicacions concretes per a la pràctica clínica; així, a través de la visió traslacional de les ciències de la salut, es pretén accelerar la transició entre els coneixements bàsics i la pràctica clínica, estimulant la recerca en les adreces que més útils puguin ser a la societat.

Aquest es un màster de caràcter interuniversitari entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat de Cantàbria (UC). Els centres que organitzen les activitats docents de la titulació, depenent dels mòduls formatius, són la EUIF Gimbernat (Sant Cugat del Vallès) i la EUF Gimbernat-Cantàbria (Torrelavega).

A QUI VA DIRIGIT

A graduats o diplomats en Fisioteràpia i/o graduats o diplomats en Infermeria o equivalents.

OBJECTIUS

L’objectiu general del Màster Interuniversitari en Investigació Traslacional en Fisioteràpia és la formació avançada de professionals capaços de dur a terme el desenvolupament de projectes científics de recerca translacional relacionats amb la fisioteràpia i amb la infermeria, publicar els resultats i portar-los a la pràctica clínica de forma competent.

Els projectes científics que els alumnes seran capaços de realitzar es basaran o tindran per objectiu els aspectes més innovadors de la fisioteràpia i de la infermeria traslacional (etiopatogénics, metodològics, ètics, legals i de comunicació).

Aquest màster no està únicament orientat a fisioterapeutes i infermers interessats en la recerca. Es dirigeix també a fisioterapeutes i infermers clínics, propers a la part professionalment més aplicada.

Aquest màster és una opció per a tots aquells fisioterapeutes i infermers que vulguin “ser i mantenir-se” com a professionals altament competitius, desenvolupant una activitat clínica del màxim nivell. Per mantenir el màxim nivell de competitivitat professional i poder aplicar les millors tècniques que es desenvolupen en l’àmbit de la fisioteràpia i de la infermeria, el professional ha d’estar format per a la cerca, avaluació crítica i aplicació responsable dels coneixements i tècniques, que són el resultat de la recerca, especialment de la recerca translacional.

Per poder utilitzar en la clínica els resultats de la recerca, és imprescindible que el professional hagi adquirit habilitats, competències i coneixements que aquest màster pot proporcionar, entre les quals podem destacar:

 • Coneixement dels mecanismes de cerca de la recerca rellevant
 • Avaluació de les fonts a través de les quals es comuniquen els resultats de la recerca i dels responsables de la recerca
 • Anàlisi i avaluació crítica dels resultats de recerca que es presenten
 • Capacitat d’anàlisi sistemàtica i valoració de la informació obtinguda en la pràctica professional i la seva rellevància científica i clínica
 • Què és i com es desenvolupa la recerca, especialment la Recerca Traslacional enfocada a la pràctica clínica
 • Mecanismes de presentació dels resultats de la recerca
 • Anàlisi i avaluació dels processos d’incorporació de nous coneixements a la pràctica professional
 • Coneixement dels models i mètodes per traslladar els resultats de la recerca a l’aplicació clínica

DATES

Inici18 setembre 2020

Finalització: 19 juny 2021

La part presencial de la formació es realitza durant 10 seminaris de 2 dies de durada cadascun.

 • Seminari 1:  18 i 19 de setembre 2020
 • Seminari 2:  23 i 24 d’octubre 2020
 • Seminari 3:  20 i 21 de novembre 2020 (* Optatives Sant Cugat i Cantabria)
 • Seminari 4:  18 i 19 de desembre 2020
 • Seminari 5:  22 i 23 de gener 2021
 • Seminari 6:  19 i 20 de febrer 2021 (* Optatives Sant Cugat i Cantabria)
 • Seminari 7:  19 i 20 de març 2021
 • Seminari 8:  23 i 24 d’abril 2021
 • Seminari 9:  14 i 15 de maig 2021
 • Seminari 10:  18 i 19 de juny 2021

*La docència presencial es realitza a les Escoles Universitàries Gimbernat, Campus de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), excepte la docència dels mòduls optatius de “dolor” i “esport”, que es realitza a les Escoles Universitàries Gimbernat, Campus de Torrelavega (Cantàbria)

Horari

Divendres: de 15 a 20 hores

Dissabtes: de 9 a 14 hores i de 15 a 20 hores

MODALITAT

Semipresencial

La impartició dels temes teòrics dels mòduls, tant obligatoris com optatius, es farà:

 • a través de classes presencials en les que els professors es traslladaran als centres, i
 • a través de les activitats supervisades i dirigides de manera no presencial, tutoritzades i avaluades pel professorat docent de cada mòdul, mitjançant el campus virtual (tipus Moodle) o altres instruments de comunicació.

L’organització dels mòduls optatius depèn d’un dels centres (mòduls 5, 7 i 8 depenen de Gimbernat-Barcelona; 6 i 9 de Gimbernat-Cantàbria).

En aquells mòduls optatius que requereixin la presència física obligatòria per l’existència de classes pràctiques, els estudiants s’hauran de traslladar al centre docent corresponent que impartirà el mòdul.

 

 

Segell d'Acreditació de qualitat del Màster Universitari en Investigació Traslacional EUG

 

 • Treball de Final de Màster (TFM)
 • Pla d'acció tutorial
 • Recursos per a l'aprenentatge

Període de matriculació (juliol 2020)
Es comunicarà per correu electrònic als estudiants admesos en el període corresponent.
Matrícula online