• Descripción del título

 • Titulació
  Màster
 • Tipus
  Títol Oficial
 • Inici
  26 de setembre 2019
 • Duració
  1 curs*
 • Crèdits
  60 ECTS
 • Preu
  90€ per crèdit*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat d'estudi
  Presencial
 • Idiomes
  Esp, Cat
 • Nombre de places
  25
Presentació de l'estudi

Presentació

A partir de la incorporació del fisioterapeuta pediàtric en diferents camps d’actuació, dels plantejaments de la Fisioteràpia Basada en la Evidència i de nous conceptes en tots els camps que conflueixen (científic, assistencial, sanitari, familiar, educatiu, social i tecnològic) fa necessària una permanent actualització del coneixement i de les habilitats a utilitzar per cada pacient pediàtric. Per aquest motiu augmenta, cada cop més, la importància de comptar amb professionals formats, especialitzats i dotats de les competències adients perquè siguin reconeguts dins els equips multidisciplinaris d’atenció a la infància.

Aquesta formació avançada pretén formar fisioterapeutes que ofereixin, de manera eficient, les millors estratègies terapèutiques i preventives en tots els àmbits d’actuació de la fisioteràpia en pediatria i en totes les edats, des de 0 fins als 18 anys.

Des de l’atenció al pacient prematur hospitalitzat en una unitat de cures intensives de neonatologia (UCIN), a l’infant amb retard psicomotor atès a un CDIAP (Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç), a l’ alumnat amb discapacitat motriu escolaritzat a un centre educatiu ordinari o especial, a l’infant amb trastorns respiratoris, deformitats en el raquis o en els sistema múscul esquelètic, amb patologia reumàtica o oncològica, rebent tractament des de  l’hospital, o des d’un centre específic o instal·lació esportiva. Al mateix temps es pretén formar professionals que siguin capaços d’aplicar la metodologia d’investigació fonamentada en la pràctic clínica, i poder accedir, si és el seu desig, a realitzar el doctorat.

La formació s’impartirà en els mòduls teòrics i pràctics, i es realitzaran pràctiques en centres pediàtrics durant els dos semestres del curs, el primer en l’àmbit educatiu i el segon en el  sanitari i social.

Va dirigit a

Diplomats o graduats en fisioteràpia.

Objectius

L’objectiu principal d’aquesta formació avançada en fisioteràpia pediàtrica és oferir al nostre sistema sanitari, fisioterapeutes capaços d’integrar-se en equips multidisciplinaris atenent, de forma eficient, les necessitats terapèutiques i preventives en tots els àmbits de salut i edats. I a la vegada que sàpiguen aplicar la metodologia de la investigació basada en la pràctica clínica.

Aquesta formació compta també amb altres objectius específics:

 • Atendre necessitats terapèutiques i preventives de manera eficient, centrats  en la millora i promoció de la salut segons les diferents àrees d’ intervenció en fisioteràpia pediàtrica, segons l’edat, la patologia i l’entorn d’actuació específic, per exemple, en el centre d’atenció precoç (CDIAP), escola ordinària o especial, domicili, hospital, centre de salut i piscina entre altres.
 • Adquirir coneixements avançats en els diferents àmbits de la Fisioteràpia pediàtrica mitjançant la investigació i la pràctica clínica.
 • Actuar de manera crítica davant la informació i adquirir, de manera autònoma, coneixements relacionats, formulant idees, judicis i valoracions lliures d’errors de concepte o d’ opinions generalitzades sense suport científic.
 • Aplicar la metodologia de investigació basada en la pràctica clínica, amb l’ objectiu de poder generar, compartir i difondre el coneixement en salut en el camp de la pediatria.

 Dates

Començament:  26 de setembre 2019

Finalització: 03 juliol 2020

Les classes presencials es desenvoluparan en 14 seminaris (un o dos al mes)

 • Seminari 1:   26 al 28 setembre de 2019
 • Seminari 2:   17 al 19 octubre de 2019
 • Seminari 3:   07 al 09 novembre de 2019
 • Seminari 4:   28 al 30 novembre de 2019
 • Seminari 5:   12 al 14 desembre de 2019
 • Seminari 6:   16 al 18 gener de 2020
 • Seminari 7:   06 al 08 febrer de 2020
 • Seminari 8:   05 al 07 març de 2020
 • Seminari 9:   26 al 28 març de 2020
 • Seminari 10: 16 al 18 abril de 2020
 • Seminari 11:  07 al 09 maig de 2020
 • Seminari 12: 21 al 23 maig de 2020
 • Seminari 13: 11 al 13 juny de 2020
 • Seminari 14: 03 juliol de 2020

HORARIS

Primer semestre (setembre a febrer): de 09:00 a 20:00 hores / 1 hora per dinar

Segon semestre (març a juliol): de 09:00 a 19:00 hores / 1 hora per dinar

 

 


 • Pràctiques externes
 • Treball Final de Màster
 • Pla d'orientació a l'estudiant
 • Recursos per a l'aprenentatge