• Descripción del título

 • Formació continuada
  Certificat emès per l'Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Inici
  21 de novembre 2019
 • Crèdits
  2.8 crèdits
 • Preu
  625,00 €
 • Horari
  Tot el dia
 • Modalitat d'estudis
  Presencial
 • Idiomes
  Francès amb traducció simultània a l'espanyol
Presentació de l'estudi

Serà imprescindible haver cursat prèviament el curs de Nivells d’Evolució Motriu segons Michel le Métayer nivell I, i/o haver cursat el Postgrau o el Màster Universitari en Pediatria a la nostra escola.
Durant tot el curs caldrà portar roba tipus xandall.

 

Acreditació del curs

Formació acreditada per l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

Coordinació

Sr. Xavier Sala Barat
Sra. Teresa Xipell Prunes
Sra. Núria Pastallé Burrull

Objectius del curs

El curs de Nem II, tracta de l’adaptació a la patologia, a l’avaluació i a l’enfoc terapèutic. És una formació pràctica amb pacients IMC (infirmité motrice cérébral) o amb pluridiscapacitat.

El seu objectiu principal es saber utilitzar els Nivells d’Evolució Motriu adaptant-los a la reeducació dels infants amb lesió cerebral.

Metodologia
 • Demostració i treballs pràctics
 • Demostració, repetició i anàlisi de les tècniques d’avaluació, reeducació i readaptatives, amb el nens participants a la formació
 • Anàlisi profund de situacions clíniques a partir d’imatges de vídeo: per l’avaluació, per definir les prioritats terapèutiques, per posar en pràctica les tècniques pertinents i modular-les el dia a dia de l’infant
 • Anàlisi de les pràctiques a partir d’imatges de vídeo realitzades amb els infants

Durant els tres dies de la formació, s’alternaran continguts teòrics i pràctics, segons les bases de Michel Le Métayer.

Informació

És imprescindible haver realitzat prèviament el curs NEM I o haver realitzat el Postgrau o el Màster Universitari de Fisioteràpia en Pediatria a Escoles Universitàries Gimbernat.

Com que el curs és pràctic, seria convenient comptar amb 5 infants de diferents edats i graus d’afectació. Al inscriure-us al curs comuniqueu si podeu portar algun infant a; nuria.pastalle@eug.es

A qui va dirigit

A graduats/as o diplomats/as en Fisioteràpia, i alumnes que hagin cursat el Postgrau o el Màster Universitari de Fisioteràpia en Pediatria a la nostra Escola.

Avaluació
 • Assistència mínima del 90%
 • Avaluació continuada
Nombre de participants

8 alumnes

Idioma

Les classes s’impartiran en francès amb traducció simultània a l’espanyol.

Modalitat

Presencial

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores de la formació.

Calendari i horaris

Seminari: 21 al 23 de novembre 2019

Horaris

Dijous i divendres de 9.00 a 14.00 i de 15.00 a 20.00 hores
Dissabte de 9.00 a 14.00 i de 15.00 a 18.00 hores

Preu

Preu total del curs: 625

Al moment de formalitzar la inscripció s’abonaran 325 en concepte de matrícula. La transferència s’efectuarà a través de la pàgina web mitjançant targeta bancària. Restarà pendent 1 pagament de 300 que s’abonarà personalment en l’administració de l’escola coincidint amb el seminari.

En cas de no poder assistir al curs i sempre que es notifiqui a la secretaria del centre amb un mínim de 20 dies abans del començament del curs, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de matrícula, exceptuant el 10%  en concepte de despeses administratives.