• FITXA DE L’ESTUDI

 • Titulació
  Formació continuada*
 • Any acadèmic
  2020-2021
 • Inici
  19 de novembre 2020
 • Finalització
  21 de novembre 2020
 • Crèdits
  2,8 crèdits
 • Preu
  625 €*
 • Modalitat
  Presencial
 • Idioma
  Francès*
 • Nombre de places
  10
Presentació de l'estudi

OBJECTIUS DEL CURS

El curs de Nem II, tracta de l’adaptació a la patologia, a l’avaluació i a l’enfoc terapèutic. És una formació pràctica amb pacients IMC (infirmité motrice cérébral) o amb pluridiscapacitat.

El seu objectiu principal es saber utilitzar els Nivells d’Evolució Motriu adaptant-los a la reeducació dels infants amb lesió cerebral.

CALENDARI DE SEMINARIS

 • Dies 19, 20 i 21  de novembre 2020
Horaris
 • Dijous i divendres de 9 a 14 h. i de 15 a 20 h.
 • Dissabte de 9 a 14 h. i de 15 a 18 h.

ACREDITACIÓ DEL CURS

Formació acreditada per les Escoles Universitàries Gimbernat, adscrites a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

 • Contacte