• Descripció del títol

 • Formació continuada
  Certificat emès per l'Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Inici
  21 de novembre 2019
 • Crèdits
  2.8 crèdits
 • Preu
  625,00 €
 • Horari
  Tot el dia
 • Modalitat d'estudis
  Presencial
 • Idiomes
  Francès amb traducció simultània a l'espanyol
Presentació de l'estudi

Serà imprescindible haver cursat prèviament el curs de Nivells d’Evolució Motriu segons Michel le Métayer nivell I, i/o haver cursat el Postgrau o el Màster Universitari en Pediatria a la nostra escola.
Durant tot el curs caldrà portar roba tipus xandall.

 

Acreditació del curs

Formació acreditada per l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

Objectius del curs

El curs de Nem II, tracta de l’adaptació a la patologia, a l’avaluació i a l’enfoc terapèutic. És una formació pràctica amb pacients IMC (infirmité motrice cérébral) o amb pluridiscapacitat.

El seu objectiu principal es saber utilitzar els Nivells d’Evolució Motriu adaptant-los a la reeducació dels infants amb lesió cerebral.

Metodologia
 • Demostració i treballs pràctics
 • Demostració, repetició i anàlisi de les tècniques d’avaluació, reeducació i readaptatives, amb el nens participants a la formació
 • Anàlisi profund de situacions clíniques a partir d’imatges de vídeo: per l’avaluació, per definir les prioritats terapèutiques, per posar en pràctica les tècniques pertinents i modular-les el dia a dia de l’infant
 • Anàlisi de les pràctiques a partir d’imatges de vídeo realitzades amb els infants

Durant els tres dies de la formació, s’alternaran continguts teòrics i pràctics, segons les bases de Michel Le Métayer.

Informació

És imprescindible haver realitzat prèviament el curs NEM I o haver realitzat el Postgrau o el Màster Universitari de Fisioteràpia en Pediatria a Escoles Universitàries Gimbernat.

Com que el curs és pràctic, seria convenient comptar amb 5 infants de diferents edats i graus d’afectació. Al inscriure-us al curs comuniqueu si podeu portar algun infant a; nuria.pastalle@eug.es

A qui va dirigit

A graduats/as o diplomats/as en Fisioteràpia, i alumnes que hagin cursat el Postgrau o el Màster Universitari de Fisioteràpia en Pediatria a la nostra Escola.

Avaluació
 • Assistència mínima del 90%
 • Avaluació continuada
Nombre de participants

10 alumnes

Idioma

Les classes s’impartiran en francès amb traducció simultània a l’espanyol.

Modalitat

Presencial

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores de la formació.

Calendari i horaris

Seminari: 21 al 23 de novembre 2019

Horaris

Dijous i divendres de 9.00 a 14.00 i de 15.00 a 20.00 hores
Dissabte de 9.00 a 14.00 i de 15.00 a 18.00 hores

Preu

Preu total del curs: 625

Al moment de formalitzar la inscripció s’abonaran 325 en concepte de matrícula. La transferència s’efectuarà a través de la pàgina web mitjançant targeta bancària. Restarà pendent 1 pagament de 300 que s’abonarà personalment en l’administració de l’escola coincidint amb el seminari.

En cas de no poder assistir al curs i sempre que es notifiqui a la secretaria del centre amb un mínim de 20 dies abans del començament del curs, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de matrícula, exceptuant el 10%  en concepte de despeses administratives.