• Descripción del título

 • Titulació
  Títol de postgrau atorgat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Inici
  27 de setembre 2019
 • Durada
  1 curs escolar
 • Crèdits
  30 crèdits
 • Preu
  2.950,00 € taxes d'expedició del títol no incloses*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat d'estudi
  Semipresencial*
 • Idiomes
  Català i/o espanyol
Presentació de l'estudi

Presentació

Aquest postgrau té el propòsit de formar professionalment a metges, fisioterapeutes i infermers en tècniques d’acupuntura i tècniques relacionades com a eina de tractament en diferents tipus de dolor.

Després d’oferir a l’Escola Universitària Gimbernat-UAB diverses edicions del “Curs de Fisioteràpia i Acupuntura” i del “Curs de Fisioteràpia i Acupuntura. Curs avançat”, ha arribat el moment de consolidar un postgrau en aquesta àrea. D’aquesta manera, aquests estudis engloben els dos cursos anteriors per oferir a l’alumnat un curs més complet en aquesta especialitat.

L’acupuntura explica el funcionament de l’organisme amb una visió integradora i global, en comptes de tractar-ho com a segments analítics o aïllats.

El dolor és una de les simptomatologies més presents en la nostra societat. Per això mateix, cada vegada hi ha més terapeutes que utilitzen l’acupuntura i tècniques relacionades per tractar als seus pacients. Els professionals han trobat en aquestes tècniques una fórmula de treball ideal que els permet complir els seus objectius.

Objectius

Adquirir els coneixements, habilitats, tècniques i procediments necessaris per dur a terme la tasca professional emprant l’acupuntura i tècniques relacionades com a eines per millorar el dolor.

Adquirir un domini de les diferents tècniques d’acupuntura i tècniques relacionades que permeti a metges i fisioterapeutes utilitzar-les en els diferents camps i especialitats relacionades amb el dolor.

Coordinadors del curs

Dr. Ishar Dalmau Santamaría
Sra. Teresa Xipell Prunes
Sr. Xavier Sala Barat

A qui va dirigit

A llicenciats/des o graduats/des en Medicina, graduats/des o diplomats/des en Fisioteràpia i graduats/des o diplomats/des en Infermeria.

Nombre de places

El nombre màxim d’assistents és de 24 alumnes (s’exigirà un mínim de 14 alumnes per a la realització del curs).

Idioma

Català i/o espanyol

Modalitat

Semipresencial.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 20% del total de les hores presencials del postgrau.

Preu

Preu global del postgrau: 2.950€

Taxes d’expedició del títol no incloses.

Al moment de formalitzar la inscripció s’abonaran 750 en concepte de matrícula. La transferència s’efectuarà a través de la pàgina web mitjançant targeta bancària. Restaran pendents 5 pagaments de 440€, que s’abonaran personalment en l’administració de l’escola, coincidint amb els 5 primers seminaris.

En cas de no poder assistir al curs i sempre que es notifiqui a la secretaria del centre amb un mínim de 20 dies abans del començament del curs, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de matrícula, exceptuant el 10%  en concepte de despeses administratives.

Calendari i horaris

Seminaris presencials

 • Seminari 1: 27 i 28 de setembre 2019
 • Seminari 2: 25 i 26 d’octubre 2019
 • Seminari 3: 22 i 23 de novembre 2019
 • seminari 4: 13 i 14 de desembre 2019
 • Seminari 5: 17 i 18 de gener 2020
 • Seminari 6: 14 i 15 de febrer 2020
 • Seminari 7: 13 i 14 de març 2020
 • Seminari 8: 17 i 18 d’abril 2020
 • Seminari 9: 15 i 16 de maig 2020
 • Seminari 10: 12 i 13 de juny 2020
 • Seminari 11: 26 i 27 de juny 2020

Horari

Classes presencials: els 11 seminaris de divendres a dissabte es faran de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00 hores.

La docència teòrica on-line (aula Moodle) finalitzarà el 4 de juliol 2020, i es realitzarà a través de l’estudi del material docent corresponent a cada mòdul mitjançant casos clínics (aprenentatge basat en problemes) i test d’autoavaluació.

La docència polimèdia són hores de docència teòrica de contingut multimèdia vinculades a cada mòdul.