• Descripció del títol

 • Titulació
  Postgrau*
 • Inici
  Setembre
 • Durada
  250 hores*
 • Crèdits
  30 ECTS
 • Preu
  2.000€*
 • Horari
  Per definir
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Cas
Presentació de l'estudi

Aquest curs ha estat dissenyat per un equip de professionals del sector de la bioinformàtica, que han treballat sota la coordinació i supervisió del BIB (Bioinformàtics Barcelona)

Objectius

En finalitzar el curs, els participants coneixeran i sabran treballar amb les eines computacionals que s’utilitzen en els projectes d’informàtica mèdica. En concret:

 • Sabran identificar les fonts de dades en informàtica mèdica, els àmbits d’aplicació en el sector biomèdic i agroalimentari.
 • Reconeixerà els models 3D moleculars en la cerca de nous fàrmacs, i les diferents tècniques de simulació per ordinador en l’àmbit de la modelització molecular.
 • Sabran consultar, modificar i gestionar la informació emmagatzemada en:
  Bases de dades mèdiques emprant els procediments, funcions i guions incorporats al llenguatge de manipulació de dades, emprant serveis desenvolupats amb la tecnologia de la informàtica del núvol (cloud computing), i utilitzant adequadament les eines i aplicacions d’ús habitual en informàtica mèdica.
 • Bases de dades bioinformàtiques, emprant els procediments, funcions i guions incorporats al llenguatge de manipulació de dades.
 • Bases de dades d’estructures químiques i les dades utilitzades per realitzar modelitzacions moleculars, emprant els procediments, funcions i guions incorporats al llenguatge de manipulació de dades.
 • Sabran treballar adequadament amb les eines i aplicacions d’ús habitual tant en ciències òmiques com en el disseny de nous fàrmacs.
 • Seran capaços d’elaborar informes relacionats amb les dades obtingudes a partir de les eines utilitzades.

Descarregables