• Descripció del títol

 • Titulació
  Postgrau*
 • Inici
  Octubre*
 • Durada
  1 curs*
 • Crèdits
  30 ECTS
 • Preu
  2.100 €*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Cas
Presentació de l'estudi

L’evolució en la prevenció i el tractament de la insuficiència renal, propiciada pels constants avenços tecnològics i farmacològics, fa indispensable que els professionals d’infermeria incorporin els coneixements necessaris per proporcionar cures de qualitat al malalt renal.

D’altra banda, la societat actual no demanda només el domini dels coneixements, sinó que exigeix als professionals que demostrin també unes habilitats tècniques, comunicatives, interpersonals i que incorporin el pensament crític-reflexiu en el desenvolupament de la tasca professional.

En el curs que presentem s’integren aquestes demandes i es planteja com a finalitat principal una formació basada en el coneixement i l’experiència, que capaciti als professionals d’infermeria per cuidar, amb la màxima qualitat, el malalt renal.

Competències a desenvolupar

 • Demostració de coneixements rellevants sobre la fisiopatologia i l’atenció d’infermeria de les persones amb alteracions renals.
 • Habilitats bàsiques per portar a terme les tècniques de tractament substitutiu renal.
 • Gestió de los conflictes emocionals i socials del malalt renal.
 • Realització d’accions d’educació sanitària relacionades amb l’abordatge del malalt renal.
 • Evidenciar habilitats en la presa de decisions i resolució de problemes seguint processos de raonament crític-reflexiu.
 • Demostrar actituds de respecte, responsabilitat i compromís Professional.

Direcció i coordinació

 • Carmen Moya Mejia
  Diplomada en Infermeria. Cap d’Infermeria. Corporació Sanitària Parc Taulí
 • Pilar Fernández Narváez
  Diplomada en Infermeria, Llicenciada en Pedagogia. Coordinadora Docent de l’Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat

Coordinació de pràctiques

 • Carolina Rubiella RubioDiplomada en Infermería. Coordinadora d’Infermeria Unitat de Diàlisis Corporació Sanitaria Parc Taulí.

Equip docent

El curs estarà impartit per:

 • Professionals dels serveis de Nefrologia, Cirurgia Vascular, Radiologia Intervencionista, Nutrició i Treball Social, Laboratori i Psicologia de la Corporació Sanitaria Parc Taulí.
 • Professionals de la Unitat de Trasplantament Renal de l’Hospital Clínic de Barcelona i Hospital del Mar
 • Professors titulars de l’Escola Universitària d’Infermería Gimbernat
 • El curs incorporarà la presencia d’experts de diferents àmbits, (professionals de Dret, Associació de Malalts Renals i Industria) que permetran a l’estudiant obtenir una perspectiva integral de l’atenció al malat renal

Acreditació

 • Curs acreditat per la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Diploma de postgrau atorgat per la Universitat Autònoma de Barcelona. (L’estudiant podrà fer la sol·licitud i abonar les taxes corresponents del títol en finalitzar el curs).
 • Certificat atorgat per la Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat.
 • Acreditació de la Sociedad Española de Enfermería Nefrològica (SEDEN)

Metodologia

El desenvolupament de les competències definides s’assolirà mitjançant:

 • Sessions expositives participatives
 • Estudi i resolució de casos reals
 • Tallers de simulació realitzats en el Centre d’Educació Mèdica Basada en Simulació (CEMBS) de l’Hospital de Sabadell, on es desenvoluparan diferents escenaris clínics amb eines de simulació avançada.
 • Pràctiques realitzades en el Servei de Nefrologia de la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, en les unitats d’Hemodiàlisis de crònics, Hemodiàlisi en UCI, Hospitalització d’aguts i Diàlisi Peritoneal.

Avaluació

L’avaluació se basarà en la demostració per part de l’estudiant, de l’assoliment de les competències desenvolupades al llarg del curs a través d’un examen, avaluació de pràctiques i presentació d’un projecte d’Investigació.

Lloc

 • Les classes teòriques se desenvoluparan a l’Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat.
 • La estància pràctica tindrà lloc al Servei de Nefrologia de la Corporació Sanitària Parc Taulí

Temporalització

Sesions teòriques presencials (220 hores)

D’octubre de 2021 a juny de 2022

Un dia intensiu a la setmana (dimarts) de 10 a 14 hores i de 15 a 18 hores)

Estància pràctica (100 hores)

Possibilitat de convalidació parcial. Flexibilitat horària

Crèdits: 30 Crèdits Europeus

Preu

Import total: 2.100 €

Primer pagament: 600 € (Aquest import es farà  efectiu mediant targeta de crèdit en el moment de realitzar la inscripció a la nostra pàgina web).

Import restant en: 5 pagaments de 300 € (Aquet import es farà efectiu en els mesos d’octubre, novembre, desembre, gener i febrer a l’Administració de la nostra Escola).

Es podrà sol·licitar la devolució de l’import del primer pagament, exceptuant el 10% de la mateixa en concepte de taxes administratives, fins a 20 dies abans de l’inici del curs.

Taxes de tramitació de títol NO incloses

Places: 30

Mínim d’alumnes per realitzar el curs: 15

Es realitzarà per rigorós ordre de inscripció.

DOCUMENTACIÓ

Sera necessari lliurar una setmana abans de l’inici del curs la  següent documentació:

 • Una fotocòpia compulsada del títol per les dues cares.
 • En el cas de títols estrangers també s’ha de presentar la seva homologació
 • Una Fotocòpia DNI vigent
 • Tres fotografies mida carnet

 

 


Període d’inscripció
Pendent de determinar
Preinscripció
Descarregables