• Descripció del títol

 • Titulació
  Postgrau
 • Inici
  Octubre*
 • Durada
  1 curs*
 • Crèdits
  30 ECTS
 • Preu
  2.090 €*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Cas
Presentació de l'estudi

Propera edició 2021-2022.

L’evolució en la prevenció i el tractament de la insuficiència renal, propiciada pels constants avenços tecnològics i farmacològics, fa indispensable que els professionals d’Infermeria incorporin els coneixements necessaris per proporcionar cures al malalt renal

D’altra banda la societat actual no demanda només el domini dels coneixements, sinó que exigeix als professionals que demostrin també unes habilitats tècniques, comunicatives, interpersonals i que incorporin el pensament crític-reflexiu al desenvolupament de la tasca professional.

Al curs que presentem s’integren aquestes demandes i es planteja com a finalitat principal una formació basada en el coneixement i l’experiència, que capaciti els professionals d’infermeria per cuidar, amb la màxima qualitat, al malalt renal.

Competències a desenvolupar

 • Demostració de coneixements rellevants sobre la fisiopatologia i l’atenció d’infermeria de les persones amb alteracions renals
 • Habilitats bàsiques per dur a terme les tècniques de tractament substitutiu renal
 • Gestió dels conflictes emocionals i socials del malalt renal
 • Realització d’accions d’educació sanitària relacionades amb l’abordatge del malalt renal
 • Evidenciar habilitats en la presa de decisions i resolució de problemes seguint processos de raonament crític-reflexiu
 • Demostrar actituds de respecte, responsabilitat i compromís professional

Direcció i coordinació

 • Carmen Moya Mejia
  Diplomada en Infermeria. Cap d’Infermeria. Corporació Sanitària Parc Taulí
 • Pilar Fernández Narváez
  Diplomada en Infermeria, Llicenciada en Pedagogia. Coordinadora Docent de l’Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat

Coordinació de pràctiques

 • Montserrat Marcet Duran
  Diplomada en Infermeria. Gestora Assistencial. Corporació Sanitària Parc Taulí

Equip docent

El curs estarà impartit per:

 • Professionals del servei de Nefrologia, Cirurgia Vascular, Radiologia Intervencionista, Endocrinologia i Nutrició, Treball Social, Laboratori i Psicologia de la Corporació Sanitària Parc Taulí
 • Professionals de la Unitat de Trasplantament Renal de l’Hospital Clínic de Barcelona
 • Professors titulars de l’Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat
 • El curs incorporarà la presència d’experts en diferents àmbits, (professionals de Dret, Associació de Malalts Renals i indústria) que permetin a l’estudiant obtenir una perspectiva integral de l’atenció del malalt renal

Acreditació

 • Curs acreditat per la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Diploma de Postgrau atorgat per la Universitat Autònoma de Barcelona. (L’estudiant podrà sol·licitar i abonar les taxes corresponents al títol en finalitzar el curs).
 • Certificat atorgat per l’Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat.
 • Acreditació de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica (SEDEN)

Metodologia

El desenvolupament de les competències definides s’assolirà mitjançant:

 • Sessions expositives participatives
 • Estudi i resolució de casos reals
 • Tallers de simulació realitzats al Centre d’Educació Mèdica Basada en Simulació (CEMBS) de l’Hospital de Sabadell, on es desenvoluparan diferents escenaris clínics amb eines de simulació avançada
 • Pràctiques realitzades al servei de Nefrologia de la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, a les unitats d’Hemodiàlisi de crònics, Hemodiàlisi en UCI, Hospitalització d’aguts i Diàlisi Peritoneal

Avaluació

L’avaluació es basarà en la demostració per part de l’estudiant, de l’assoliment de les competències desenvolupades durant el curs a través d’un examen, avaluació de pràctiques i presentació d’un projecte d’investigació.

Lloc

 • Les classes teòriques es duran a terme a l’Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat.
 • L’estança pràctica tindrà lloc al Servei de Nefrologia de la Corporació Sanitària Parc Taulí.

Temporalització

Sesions teòriques presencials (220h)

D’octubre de 2019 a juny de 2020

Un dia intensiu a la setmana (dimarts) de 10 a 14 hores i de 15 a 18 hores)

Estància pràctica (100 hores)

Possibilitat de convalidació parcial. Flexibilitat horària

Preu

Import total: 2.090 € – Preu orientatiu corresponent a l’edició de el curs 2019-2020.

 • Primer pago: 590 € (Aquest import es farà  efectiu mediant targeta de crèdit en el moment de realitzar la inscripció a la nostra pàgina web).
 • Import restant en: 5 pagaments  de 300 € (Aquet import es farà efectiu en els mesos d’octubre, novembre, desembre, gener y febrer a l’Administració de la nostra Escola).
 • Es podrà sol·licitar la devolució de l’import del primer pago, exceptuant el 10% de la mateixa en concepte de taxes administratives, fins a 20 dies abans de l’inici del curs.

Taxes de tramitació de títol NO incloses

Matriculació

Places: 30

Mínim d’alumnes per realitzar el curs: 15

Es realitzarà per rigorós ordre de inscripció.

DOCUMENTACIÓ

Sera necessari lliurar una setmana abans de l’inici del curs la  següent documentació:

 • Una fotocòpia compulsada del títol per les dues cares.
 • En el cas de títols estrangers també s’ha de presentar la seva homologació
 • Una Fotocòpia DNI vigent
 • Tres fotografies mida carnet

 

 


Descarregables