• Descripció del títol

 • Titulació
  Postgrau
 • Inici
  octubre
 • Durada
  1 curs*
 • Crèdits
  30 ECTS
 • Preu
  2.610 €*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Cas
Presentació de l'estudi

Curs 2020-21: donada la situació derivada del Covid-19 i la conseqüent necessitat d’adaptar el programa de postgrau en Infermeria Quirúrgica al format de semipresencialitat, l’esmentat postgrau no s’oferirà aquest curs renovant el seu disseny per al curs 2021-22

Els avenços socials i tecnològics que caracteritzen la nostra societat impliquen canvis importants en els models formatius, que han d’adequar-se per proporcionar les millors respostes a les noves necessitats.

Cada vegada més, s’imposen models educatius centrats en l’aprenentatge, que donen el protagonisme als estudiants i prioritzen el desenvolupament de competències, enteses com els coneixements, habilitats i actituds necessàries per actuar en un context determinat.

El present curs està dissenyat sota aquesta filosofia i ofereix un programa formatiu que combina una estructura metodològica adequada als objectius, amb les aportacions dels professionals més rellevants en els diferents àmbits de la pràctica de la Infermeria Quirúrgica.

Objectius

La finalitat principal del curs és facilitar que els professionals d’infermeria desenvolupin les seves capacitats per aconseguir unes competències en finalitzar el període de formació del postgrau i que són:

 • Planificar, coordinar, aplicar i avaluar el procés de cures d’infermeria integral i individualitzada de persones en procés perioperatori.
 • Desenvolupar el rol de la infermeria quirúrgica basat en el compromís ètic, la responsabilitat i la cerca de la qualitat.
 • Integrar-se en l’equip multidisciplinari de l’àrea quirúrgica i reconèixer la importància del rol infermer dins d’aquest.
 • Demostrar l’aplicació del raonament lògic en la presa de decisions professionals.
 • Iniciar processos d’autoaprenentatge per cobrir noves necessitats formatives derivades de la pràctica professional.

Direcció i coordinació

 • Pilar Fernández Narváez
  Diplomada en Infermeria, Llicenciada en Pedagogia. Coordinadora Docent de l’Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat
 • Esther Espuñes Mestres
  Diplomada en Infermeria, Màster en Recerca i Innovació en Cures Infermeres. Professora Titular de la Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat.

Hospitals col·laboradors

Acreditació

 • Curs acreditat per la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Diploma de Postgrau atorgat per la UAB. (L’estudiant podrà sol·licitar i abonar les taxes corresponents al títol en finalitzar el curs)
 • Certificat atorgat per l’Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat

Metodologia

La Metodologia que es seguirà durant el curs respon a la necessitat de desenvolupar les capacitats de l’estudiant en relació a les competències definides:

 • Sessions teòriques on s’utilitzaran estratègies d’aprenentatge actiu basades en el treball en grup i combinades amb classes expositives.
 • Tallers teòric-pràctics en entorns simulats i reals.
 • Pràctiques a les àrees quirúrgiques dels hospitals col·laboradors. (Segons el RD 1707/2011 del 18 de novembre, no es podran realitzar pràctiques al mateix hospital on l’estudiant mantingui un contracte de treball)

Temporalització

Sessions teòriques presencials: (150 hores)

D’octubre de 2019 a maig de 2020

Un dia intensiu a la setmana (dimecres) de 10:00 h a 14:00 h i de 15:00 h a 18:00 h

Estada pràctica: (200 hores)

Juny i juliol de 2019 en torns de matí o tarda.

Possibilitat de convalidació de pràctiques

Preu

Import total: 2.610 € – Preu orientatiu corresponent a l’edició de el curs 2019-2020.

Primer pagament: 610 € (Aquest import es farà efectiu mitjançant targeta de crèdit en el moment de fer la inscripció a la nostra pàgina web)

Import restant en: 5 pagaments de 400 € (Aquest import es farà efectiu en els mesos d’octubre, novembre, desembre, gener i febrero a l’Administració de la nostra Escola)

Només es podrà sol·licitar la devolució de l’import del primer pagament, exceptuant el 10% de la mateixa en concepte de taxes administratives, fins a 20 dies abans de l’inici del curs.

Taxes de tramitació del títol NO incloses

Matriculació

Places: 30

Mínim d’alumnes per realitzar el curs: 15

Es realitzarà per rigorós ordre de inscripció

DOCUMENTACIÓ

Serà necessari lliurar una setmana abans de l’inici al curs la següent documentació:

 • Una fotocòpia compulsada del títol per les dues cares
 • En el cas de títols estrangers també s’ha de presentar la seva homologació
 • Una fotocòpia DNI vigent
 • Tres fotografies mida carnet