• Descripció del títol

 • Formació Continuada
  Certificat emès per l'Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Començament
  18 de gener 2020
 • Crèdits
  1.5 crèdits
 • Preu
  235,00 €*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat d'estudi
  Presencial
 • Idiomes
  Català i/o espanyol
Presentació de l'estudi

Acreditació del curs

Formació acreditada per l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

A qui va adreçat

Tots els participants hauran de ser majors d’edat. Aquesta formació està especialment adreçada a diplomats/des o graduats/des en fisioteràpia, a genets amateurs o professionals, i a entrenadors i/o monitors d’equitació.

Objectius

 • Oferir coneixements teòrics i pràctics sobre la correcta posició al muntar, així com les relacions entre la postura del genet i la locomoció del cavalls
 • Proporcionar al genet un ampli repertori d’exercicis gimnàstics per a millorar el seu funcionament estàtic-dinàmic a cavall
 • Perfeccionar el treball muscular, l’elasticitat i la propiocepció del genet a través d’un protocol quotidià d’exercici a peu que ens permetrà:
  • Optimitzar la seva posició, l’equilibri i la gestió del centre de gravetat durant la pràctica hípica
  • Augmentar el rendiment esportiu gràcies a una utilització més segura i precisa de les ajudes
  • Enriquir l’experiència eqüestre augmentant el confort físic i la qualitat de les sensacions
  • Prevenir lesions i contractures lligades a la pràctica quotidiana
  • Millorar la connexió amb el cavall gràcies a un CORE més exacte, actiu i estable

Metodologia

Classes teòriques 20%
Classes pràctiques 80%

Avaluació

Assistència mínima del 90%
Avaluació continuada

Nombre de participants

20 alumnes

Idioma

Català i/o castellà

Modalitat

Presencial

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores de la formació

Calendari i horaris

 • Seminari: 18 i 19 de gener 2020

Horaris

Dissabte de 9:00 a 20:30 hores
Diumenge de 9:00 a 14:15 hores

Preu

Preu total del curs: 235

Al moment de formalitzar la inscripció s’abonaran 135 en concepte de matrícula. La transferència s’efectuarà a través de la pàgina web mitjançant targeta bancària. Restarà pendent 1 pagament de 100 que s’abonarà contactant amb el servei d’administració de l’escola abans de la finalització del curs.

En cas de no poder assistir al curs i sempre que es notifiqui a la secretaria del centre amb un mínim de 20 dies abans del començament del curs, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de matrícula, exceptuant el 10%  en concepte de despeses administratives.


Aquest curs es tornarà a programar en la propera edició 2020-2021
Inscripció