• Descripció del títol

 • Formació continuada
  Certificat emès per l'Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Inici
  24 d'abril 2020
 • Crèdits
  4.2 crèdits
 • Preu
  650,00€*
 • Horaris
  Tot el dia*
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Català i Espanyol
Presentació de l'estudi

Acreditació del curs

Formació acreditada per l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

A qui va adreçat

A graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia

Presentació

El curs de formació continua, de caràcter teòric i pràctic, pretén mostrar a partir de diversos casos clínics el raonament que el terapeuta pot utilitzar per valorar des d’un punt de vista global i integrador al pacient amb diferents dolències.

Al realitzar l’abordatge clínic del pacient, s’observaran les diverses relacions mecàniques entre estructures viscerals i múscul-esquelètic gràcies al paper fonamental del teixit conjuntiu i les seves particulars característiques, així com la relació entre les diferents estructures anatòmiques a través del sistema nerviós. Es buscarà en aquest cas, la forma de incidir sobre el sistema nerviós autònom amb diferents eines per aconseguir un ma millora funcional dels diversos sistemes del cos. De la mateixa manera, s’analitzaran alguns dels canvis que esdevenen a nivell hormonal en determinades situacions d’estrès, com alteren l’organisme i possibles alternatives per normalitzar-ho.

Un raonament clínic acompanyat d’una bona valoració resulta fonamental per dissenyar un tractament efectiu en cada cas.

En Ricard Tutusaus, exposarà amb casos clínics escollits per ell, la seva visió d’abordatge de cada pacient de forma particular, però es buscarà al mateix temps una implicació per part de l’alumnat per resoldre els diferents casos. En un moment determinat es podrà portar algun cas extern per ser valorat i tractat in situ, aquests casos poden ser proposats pels propis alumnes que contactaran prèviament amb el professor per tal de coordinar la sessió o pel propi docent si creu que algun cas recent pot ser d’especial interès pel grup.

En el curs es tractaran diferents alteracions de tipus visceral, miofascial, articular i neuromeníngies, així com la relació existent entre unes i altres. L’alumne podrà practicar les diverses maniobres exposades i finalment es buscarà una fórmula de valoració que pugui ser útil per a gairebé tot tipus de pacients, introduint en ella petites modificacions.

La formació es completa amb una dissecció de cadàver fresc que es realitzarà a la facultat de medicina de l’UB. En la mateixa, el Dr. Josep Maria Potau i en Ricard Tutusaus, mostraran un gran nombre d’estructures anatòmiques valorades al llarg del curs i en alguns casos proposaran observar els canvis que a nivell mecànic es produeixen en ser manipulades manualment. Això permet a l’alumne una millor comprensió de la tècnica emprada per a resoldre determinades alteracions, i visualitzar-la de forma clara al realitzar-la sobre el cadàver fresc.

Metodologia

Classes teòriques i pràctiques. 

Avaluació

 • Assistència mínima del 90%
 • Avaluació continuada

Nombre de participants

24 alumnes

Idioma

Català i/o espanyol

Modalitat

Presencial

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores de la formació.

Calendari i horaris

 • Seminari 1: 24 i 25 d’abril 2020
 • Seminari 2: 26 i 27 de juny 2020
 • Seminari 3: 10 i 11 de juliol 2020

Horaris

Primer i segon seminari de 9 a 13 i de 14 a 18 hores.

Tercer seminari de 9 a 14 hores.

Preu

Preu total del curs: 650

Al moment de formalitzar la inscripció s’abonaran 250 en concepte de matrícula. La transferència s’efectuarà a través de la pàgina web mitjançant targeta bancària. Restaran pendents 2 pagaments de 200cadascun, que s’abonaran personalment en l’administració de l’escola coincidint amb els seminaris.

En cas de no poder assistir al curs i sempre que es notifiqui a la secretaria del centre amb un mínim de 20 dies abans del començament del curs, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de matrícula, exceptuant el 10% en concepte de despeses administratives.