Des de les escoles universitàries impulsem les actituds generadores d'idees i els projectes de negoci de tots els membres de la comunitat universitària. Es porta a terme a través d'accions formatives, d'assessoria i d'acompanyament, així com iniciatives per afavorir l'intercanvi d'experiències i conèixer de primera mà les vivències dels que ja han aconseguit l'èxit amb la seva idea.

El Campus de Sant Cugat està situat en un dels principals corredors europeus d'excel·lència empresarial i tecnològica, el CiT (Catalonia Innovation Triangle), espai en què conviuen universitats, empreses d'alt valor tecnològic, i Centres d'Innovació i Recerca.

Totes les titulacions de Grau i algunes de Màster inclouen formació en emprenedoria amb l'objectiu de potenciar l'actitud emprenedora dels nostres Graduats, sigui quin sigui el seu perfil professional. El Grau en Infermeria ho fa a través del programa Open Thinking, el Grau de Fisioteràpia a través de l'assignatura de Gestió i Organització d'Empreses, i el Grau d'Informàtica i Serveis a través de les assignatures "Empresa: Models Clàssics de negoci" i "Models de negoci de l'Empresa de Serveis".

Les Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà són promotores, juntament amb l'Ajuntament de Sant Cugat i la multinacional GFT, de l'espai d'emprenedoria VITA Enterpreneurship Center Sant Cugat. Es tracta d'un espai situat al Parc Empresarial Can Ametller, en el qual s'acullen anualment un total de 36 projectes innovadors, prèviament seleccionats, i des del qual s'ofereixen les eines i suport necessari a cada un dels participants durant un període de temps limitat per presentar els seus projectes davant una ronda de finançament.

Dins d'aquest espai, les escoles universitàries compten amb 10 llocs de treball per a destinar a projectes promoguts per membres d'aquesta comunitat universitària (professors, alumnes, exalumnes, etc.) que estiguin desenvolupant projectes que siguin considerats com a rellevants.