President

Dr. Emilio Luque Fadón

Director-Gerent

Sr. David Ventura i Jiménez

 

Departament de Ciències de la Salut (Sant Cugat)

Director:  Dr. Josep Sánchez Aldeguer

Escola Universitària de Fisioteràpia-Cantàbria

Directora:  Dra. Isabel Díaz Ceballos

Escola Universitària d'Informàtica Tomàs Cerdà

Director:  Dr. Francesc Boixader i Estévez

Gimbernat Formació (Cicles Formatius)

Director:  Dr. Manel Taboada González

 

Estructura organitzativa de cada Escola Universitària
  • Patronat
  • Junta d'Escola
  • Claustre