President: Dr. Anselmo Barbeta Laball

Director-Gerent: Sr. David Ventura i Jiménez

Escola Universitària d'Infermeria Gimbernat

  • Directora: Dra. Monserrat Antonín Martín

Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat (Sant Cugat)

  • Director: Dr. Josep Sánchez Aldeguer

Escola Universitària de Fisioteràpia-Cantàbria

  • Directora: Sra. Vanesa Pérez

Escola Universitària d'Informàtica Tomàs Cerdà

  • Director: Dr. Francesc Boixader i Estévez

Gimbernat Formació (Cicles Formatius)

  • Director: Dr. Manel Taboada González

Estructura organitzativa de cada Escola Universitària

  • Patronat
  • Junta d'Escola
  • Claustre