La filosofia de l'Escola Universitària es fonamenta en una estreta i intensa col·laboració amb empreses i institucions, que es concreta en:

  • La participació d'empreses i institucions en el disseny dels plans d'estudi de les titulacions
  • L'equip de professors compta amb la participació de professionals en actiu d'aquestes empreses, garantint que la formació dels estudiants està alineada amb el que es fa en el món laboral
  • Acollida dels estudiants per a la realització de les pràctiques professionals i/o la realització del seu Treball Final d'Estudis

Algunes de les empreses/institucions col·laboradores són: