A través de l'Àrea de Relacions Universitat-Empresa es realitzen gestions que condueixen a la signatura de "convenis de cooperació educativa", en virtut dels quals els estudiants s'incorporen temporalment a empreses per a la realització de pràctiques o el Treball Final de Grau.

Característiques principals:

  • Hi participen estudiants d'Estudis de Grau (amb, almenys, el 50% dels crèdits superats), alumnes de màster i postgrau, amb l'objectiu d'obtenir formació i experiència pràctica vinculada als estudis que estan cursant
  • Ha de comptar amb la tutorització d'una persona de l'empresa/entitat amb formació adequada
  • No impliquen vinculació laboral
  • La durada màxima aconsellada és de 900 hores, en horari compatible amb els estudis, i ha de realitzar dins el període de l'any acadèmic (entre el 16 de setembre i el 15 setembre de l'any següent)

Com s'ha de procedir

Si esteu interessats incorporar un estudiant en pràctiques d'alguna de les nostres escoles universitàries a la vostra empresa/entitat, contacteu amb nosaltres per correu electrònic:

Infermeria (Sant Cugat): infermeria@eug.es

Fisioteràpia (Sant Cugat): fisioterapia@eug.es

Informàtica i Serveis (Sant Cugat): informatica@eug.es

Fisioteràpia (Torrelavega): fisio.tor@eug.es

Logopèdia (Torrelavega): logogopedia@eug.es