En tot l'edifici hi ha connexió Wifi oberta a Internet. A més, en totes les aules i passadissos centrals hi ha punts de recàrrega per a portàtils i dispositius mòbils, a disposició dels / les estudiants.