Per garantir plenament que tota la informació arriba als futurs estudiants, des de les diferents escoles universitàries es desenvolupen diverses accions de difusió i informació. Aquí es poden consultar els detalls de les accions que es desenvolupen en els diferents Campus Universitaris.