Les nostres escoles universitàries treballen per la inserció laboral dels graduats a través dels Serveis d'Orientació Professional.

Es fa des de cada Escola Universitària perquè es contempla com la millor manera d'aconseguir un servei de major qualitat i adaptat a les particularitats del perfil professional de cadascuna de les titulacions que s'ofereixen.

En aquest espai es poden consultar els detalls dels serveis que ofereix cada Escola Universitària.