L'experiència dels darrers anys en diferents universitats s'ha detectat que hi ha un nombre significatiu d'estudiants que pateixen problemes d'ansietat, angoixa, depressió, alteracions de l'estat d'ànim, etc., que afecten de diversa manera el seu rendiment acadèmic.

Aquestes problemàtiques poden estar vinculades a qüestions que poden ser objecte d'orientació, com és el cas de la utilització d'un mètode d'estudi incorrecte, dubtes cap a les pròpies aptituds, dificultats per afrontar els exàmens, etc.

En els Campus Universitaris s'ofereix als alumnes un servei de suport psicològic i psicopedagògic a través del qual es desenvolupa un treball de suport i orientació respecte a aquestes problemàtiques. Aquí es pot consultar els detalls del servei que s'ofereix en els diferents Campus Universitaris.

D'altra banda, les dificultats poden estar relacionades amb conflictes de tipus personal, relacional o familiar, destacant també qüestions que tenen a veure en el moment específic del seu cicle vital. Així, és fàcil apreciar dificultats relacionades amb la baixa autoestima, el procés de maduració, la presa de decisions, l'adquisició de més responsabilitat...

Finalment, cal estar atent a l'aparició de determinades conductes o trastorns que poden posar en perill l'estat de salut psicofísic dels estudiants, com seria el cas, de les addiccions o determinats trastorns alimentaris com l'anorèxia i la bulímia.

Cal considerar que la possibilitat d'oferir als estudiants un servei de suport psicològic que permeti desenvolupar un treball de suport i orientació respecte a aquestes problemàtiques, ajuda a millorar l'estat emocional dels alumnes, i conseqüentment el seu rendiment acadèmic.

Així mateix, aquest servei es constitueix com una eina de suport al professorat, ja que els permetria canalitzar alguns dels problemes que es detecten en els alumnes.