Servei Universitari de Recerca i Innovació en Fisioteràpia (SURIF)

 

Des de la seva creació, l'Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat entén la Fisioteràpia com una ciència moderna i integrada en l'àmbit de les ciències de la salut. Per tant, l'Escola fomenta la investigació i la difusió del coneixement científic en Fisioteràpia entre totes les persones relacionades amb la institució, com a alumnes, professors o altres col·laboradors.

Des del curs 2008-2009, aquesta inquietud s'ha concretat al Servei Universitari de Recerca i Innovació en Fisioteràpia (SURIF), concebut com un servei transversal dins de l'Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, des de la recerca bàsica i la docència, fins a l'assistència sanitària (en l'àmbit de la Fisioteràpia).

Les activitats del SURIF poden concretar-se en tres àrees diferenciades, però interconnectades entre elles: d'Investigació, de Docència i Assistencial, impulsant sempre la Formació Continuada i la Investigació des de totes les àrees i competències.

Així, el SURIF no realitza únicament investigació a partir de les mateixes inquietuds del personal que forma el SURIF, sinó que s'articula amb tot el personal docent del Grau de Fisioteràpia (proveint de bases metodològiques i assistència a la investigació) i dels cursos de postgrau i màster, en els àmbits de la Investigació Bàsica, la Investigació en Patologies concretes i la Investigació en Teràpies.

La relació del SURIF amb l'alumnat de l'Escola es dóna a través de les assignatures de Metodologia i Estadística, Salut Pública i Bioètica, i altres assignatures troncals de 3r i 4t curs del Grau de Fisioteràpia, així com en el Treball Fi de Grau i els treballs finals de postgraus i màsters (proveint de tutorització per a la realització dels treballs).

Així mateix, el SURIF té especial atenció en la formació professional i en l'actualització científica del seu propi personal, a través de l'impuls a la Formació Continuada de les persones que integren el Servei.

Les activitats del SURIF es resumeixen en la memòria interna del departament i en la publicació anual GRF (Gimbernat Recerca i Fisioteràpia), on es mostra gran part de les tasques desenvolupades al llarg de cada curs lectiu.

Així, el SURIF és un dels punts en què l'Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat uneix l'art i el coneixement, la tradició i l'evidència científica, la teoria i la pràctica.

Per contactar amb el SURIF enviar un missatge de correu electrònic a surf@eug.es o mitjançant els serveis administratius de l'Escola.